Do Does Dont Doesnt Konu Anlatımı? Best 40 Answer

Are you looking for an answer to the topic “do does dont doesnt konu anlatımı“? We answer all your questions at the website https://ppa.aseanseafoodexpo.com in category: Top 749 tips update new. You will find the answer right below.

Does ve Doesn T nerelerde kullanılır?

Kısaca anlatmak gerekirse İngilizce geniş zaman yardımcı fiilleri do ve does‘dır. Olumsuz cümlelerde do not/ don’t ve does not/ doesn’t şeklinde kullanılır, soru cümlesi yapmak istendiğinde ise do/does cümle başına gelir.

Do ve does ne zaman kullanılır?

He yani eril o, she yani dişil o ve it yani o söz konusu olduğunda yani üçüncü tekil şahıslar ile beraber does yardımcı fiili kullanılmaktadır. Diğer özneler ile ise do yardımcı fiili kullanılmaktadır.

Do fiili nerelerde kullanılır?

Simple Past Tense Soru Cümleleri

İngilizce geçmiş zaman ile soru cümlesi oluştururken Simple Past Tense’in yardımcı fiili olan ”did” başa gelir. Fiil ise olumsuz cümlelerde olduğu gibi 1. hali ile kullanılmalıdır. Did + Özne + Fiilin 1.

İngilizce Geniş Zaman -Simple Present Tense (do-does)

Simple Past Tense yani Türkçe karşılığıyla İngilizce geçmiş zaman şimdiki zamandan önce bir zaman diliminde tamamlanmış olan eylemleri ifade ederken kullanılır. Simple Past Tense’de eylemin gerçekleşme süreci önemli değildir. Asıl durum o eylemin geçmişte tamamlanmış olmasıdır. Eylem geçmişte yakın bir zamanda ya da uzun bir zaman önce olabilir. O halde İngilizce konuşma sırasında en çok kullanılan zamanlardan biri olan Simple Past Tense konusunu ve dikkat edilmesi gereken noktaları ayrıntılı bir şekilde öğrenmeye başlayalım.

Simple past tense (Geçmiş Zaman) exercises

● Simple Past Tense geçmişte belirli bir zamanda başlamış ve bitmiş eylemler için kullanılır. Bu gibi eylemler cümle içinde kullanılırken zamanın belirtilmesi şart değildir. Ancak mutlaka cümle içinde geçmiş zamandan bahsettiği anlaşılmalıdır.

I saw a movie last week.

● Simple Past cümle içinde geçmişte tamamlanmış birkaç eylemi arka arkaya anlatmak için kullanılır.

I finished work, went to the beach and found my friends.

● Simple Past Tense geçmişte başlamış ve bitmiş bir süreci anlatılırken kullanılır. Bu kullanımda eylemin süreci uzundur ve tüm yıl, tüm gün gibi zamanlar belirtilerek kullanılır.

I lived in Italy for five years.

● Simple Past Tense geçmişte olan alışkanlıklar için de cümle içinde kullanılabilir. Bu tip cümleler used to kalıbı ile aynı amaçtadır. Bahsedilen eylemin bir alışkanlık olduğu cümle içinde anlaşılmalıdır. Bu anlamı güçlendirmek için “always”, “often”, “usually”, “never” gibi zaman ifadeleri kullanılabilir.

As a young man I played football.

Simple Past Tense Konu Anlatımı

Özne Fiil – Be Fiil – Have Fiil – Have I had had done You had done He/She/It was had done

Simple past Olumlu Cümleler

İngilizce geçmiş zaman olumlu bir cümle içinde kullanılırken öznenin ardından fiilin 2. hali kullanılır. Simple Past Tense’de fiilin ikinci hali -to be fiili haricinde özneye göre değişiklik göstermez.

Özne + Fiilin 2. Hali + Tümleç

Simple past tense Ornekler

● I played soccer last day.

● He played tennis last week.

● I was in Italy last day.

Simple Past Tense Olumsuz Cümleler

İngilizce geçmiş zaman olumsuz bir cümle içinde kullanılırken yardımcı fiil olan did olumsuzluk eki de alarak ”did not” ya da ”didn’t biçiminde kullanılır. Simple past tense olumsuz cümleerde fiil ise 1. hali ile kullanılır.

Özne + hasn’t + fiilin 1. hali + Tümleç

Simple past tense Ornekler

● I didn’t play soccer

● He didn’t play football

● You didn’t go to the theater

Simple Past Tense Soru Cümleleri

İngilizce geçmiş zaman ile soru cümlesi oluştururken Simple Past Tense’in yardımcı fiili olan ”did” başa gelir. Fiil ise olumsuz cümlelerde olduğu gibi 1. hali ile kullanılmalıdır.

Did + Özne + Fiilin 1. Hali + Tümleç?

Simple past tense Ornekler

● Did you play football yesterday?

● Did they lose the game?

● Did he clean his home?

Regular and irregular verbs – Düzenli ve Düzensiz Filler

İngilizcede düzenli fiiller 2. hallerine dönüştürek için belli kurallara uygun olarak bu fiillere -d, -ed ya da -ied takısı gelmektedir. Irregular verbs için ise bu kurallar çoğunlukla geçerli değildir.

Duzenli Fil Ornekleri

● Location – placed

● Dance – danced

● plan – planned

● stop – stopped

● fix – fixed

● snow – snowed

● rain – rained

● need – needed

● help – helped

● add – added

● Concern – worried

● play – played

Present Continuous Tense nasıl anlaşılır?

Present Continuous Tense Kullanımı

Konuşma anında gerçekleşen eylem ve durumlardan bahsederken kullanılır. I am reading a book. She is having dinner now. Hala devam eden uzun süreli eylemlerden bahsederken kullanılır.

İngilizce Geniş Zaman -Simple Present Tense (do-does)

Present Continuous Tense yani Türkçe karşılığıyla şimdiki zaman o anda gerçekleştirilen eylemleri ifade ederken kullanılır. O halde İngilizce konuşurken en çok kullanılan zamanlardan biri olan Present Continuous Tense konusunu ve dikkat edilmesi gereken yerleri ayrıntılı bir şekilde öğrenmek için başlayalım.

Present Continuous Kullanımı

● Konuşma anında gerçekleşen eylem ve durumlardan bahsederken kullanılır.

I am reading a book.

She’s eating dinner now.

● Hala devam eden uzun süreli eylemlerden bahsederken kullanılır. Burada dikkat edilmesi gereken nokta eylemin o anda gerçekleştirilmesi gerekmez.

You don’t work with us.

She’s studying in college.

● Önceden planlanan ve yakın gelecte gerçekleşecek olaylardan bahsederken kullanılır.

We have a meeting next Monday.

He’s not working next week.

● Surekli gerçekleşen ve hoşa gitmeyen durumlardan bahsederken kullanılır. Bu cümlelerde ise çoğunlukla always ve constantly zaman zarfları bulunmaktadır.

My mother is very talkative. She always talks too much.

Looks! She drinks coffee all the time.

● Değişen gerçek durumlardan bahsederken kullanılır.

She is getting fatter and fatter because of this disease.

The weather is getting warmer.

Present Continuous Tense Konu Anlatımı

I’m… I’m not… Am I… ? You are… You are not… Are you…? He’s… He’s not… Is he…? She’s… She’s not… Is she…? It’s… It’s not… Is it..? We are… We are not… Are we…? They are… They are not… Are they…?

Present Continuous Tense Olumlu Cümleler

İngilizce şimdiki zaman olumlu bir cümle içinde kullanılırken özne fiilde değil ama yardımcı fiilde oldukça önemlidir. Present Continuous Tense için cümle yapısında yardımcı fiil özneye göre değişirken, fiil -ing eki alır.

Özne + Yardımcı Fiil (am, is, are) + Fiil-ing + Nesne

Present Continuous Ornekler

● I’m studying math now.

● She is sitting.

● We ride bikes.

Present continuous tense Olumsuz Cümleler

İngilizce şimdiki zaman olumsuz bir cümle içinde kullanılırken özne fiilde değil ama yardımcı fiilde oldukça önemlidir. Present Continuous Tense için cümle yapısında yardımcı fiil özneye göre değişirken, fiil -ing eki alır. Cümleyi olumsuza çeviren not eki ise yardımcı fiile eklenir.

Özne + Yardımcı Fiil (am, is are) + not + Fiil-ing + Nesne

Present Continuous Tense Olumsuz Cümle Örnekler

● I’m not studying math.

● He is not sitting.

● You don’t ride a bike.

Present Continuous Soru Cümleleri

İngilizce şimdiki zaman soru cümlesi içinde kullanılırken özne fiilde değil ama yardımcı fiilde oldukça önemlidir. Present Continuous Tense için cümle yapısında yardımcı fiil özneye göre değişirken, fiil -ing eki alır. Cümleyi soru haline getirmek için yardımcı fiil başa alınır.

Yardımcı Fiil (am, is are) + Özne + Fiil-ing + Nesne

Present Continuous Soru Cümleleri Örnekler

● Are you doing your homework?

● Do I speak English correctly?

● Is Jane taking a picture?

Present Continuous Tense ile Kullanılmayan Filler

State verbs olarak da adlandırılan bu fiiller +ing eki almaz. Bu fiillerle gerçekleşen cümleler anlam olarak şimdiki zamanı karşılasa da Present Continuous cümle yapısıyla kullanılması doğru değildir.

I hate you. (yanlis)

I hate you. (Dogru)

He loves cake (Yanlış)

He loves cake (Doğru)

Duygusal durumları yansıtan filler

● to love

● to like

● to hate

● dislike

● to be observed

● want

● to maintain

● to fear

● to wish

● to prefer

● appreciate

● to surprise

Mental durumları yansıtan Filler

● to notice

● to know

● to remember

● introduce

● to understand

● to recognize

● to forget

Beş duyu organıyla ilgili fiiller

● to feel

● to hear

● to see

● to smell

● to taste

Fikir beyan ederken kullanılan fiiller

● to feel

● to find

● to think

● accept

● to be taken into account

● to believe

● to doubt

● accept

This fountain pen

● look ( benzemek )

● seem

● be

● have (sahip olmak)

Doesnt ne için kullanılır?

Olumlu bir geniş zaman cümlesi yapısı şöyledir: Zamir + Fiil+ ….. Ancak olumsuz bir geniş zaman cümlesinde ise zamirden sonra don’t veya doesn’t kullanılır. Bundan sonra da olumlu cümle gibi fiil kullanılır.

İngilizce Geniş Zaman -Simple Present Tense (do-does)

Öncelikle geniş zamanda eylemi, geniş zaman olarak olumlu ve olumsuzu öğreneceğiz. Geniş zamanda do ve tut yapıları vardır. Tabii bu yardımcı fiiller nedeniyle zamirler de kendi aralarında gruplaşıyor.

I/you/we/you: DO

He/She/It: TUT

Öncelikle olumlu bir geniş zaman yapısı örneğini inceleyelim:

He goes to school every day

Bu cümleden şunu çıkarıyoruz: Olumlu cümlede asla do ve does kullanılmaz. Bunlar sadece olumsuz ve soru cümlelerinde kullanılır. Olumlu bir geniş zaman cümlesi yapısı şöyledir:

Zamir + File + …..

Ancak olumsuz bir geniş zaman cümlesinde ise zamirden sonra don’t veya does’t kullanılır. Bundan sonra da olumlu cümle gibi fiil kullanılır. Ornek:

He doesn’t swim every day

I don’t go to the bazaar

You don’t do homework

Ayrıca olumsuz cümle de does de kullanılan zamirler (He, She, It, Ali (özel ad) ve do’da da aynı zamirler (I, You, We, They, Ali and Fatma (Birden çok özel ad they’e girdiği için onda da do kullanılır) kullanılmaktadır. Şimdi de soru yapısını görelim:Soru yapısında da yardımcı fiil (do/does) başa gelir ondan sonra da zamir ve onu da fiil takip eder.

Does she do homework?

Do you swim in the sea every week?

Does Ali go to the cinema?

Are Fatma and Ayşe studying math?

Tut/Tut + Zamir + Fiil + ….

Peki ya soru cümlesine nasıl cevap verilir? Bunda da yardımcı fiilin etkisi vardır. Eğer soru do ile sorulursa cevapta da do geçer. Eğer does ile geçerse does da cevapta geçer. Yes/No + , + Zamir + does/does

Ornekler:

Does she go to the cinema? yes she does

Do you study math every day? Yes I do.

Do Arda and Mehmet play basketball? No they don’t.

Alıştırmalar [ değiştir ]

Eğer konuyu iyi öğrendiyseniz şimdi alttaki alıştırmaları yapalım: A-) Aşağıda verilenleri birleştirip yandaki işarete göre olumlu, soru veya olumsuz yapınız.

go/sea/her/after/every summer (+)

They go to sea every summer

She/watches/does/not/every evening/TV (-)

She doesn’t watch TV every night

Math/they/do/learn/every afternoon (?)

Do you study math every afternoon? B-) Şimdi de bu sorulara cevap veriniz.

do you go to school every day

yes I do

Does she visit the museums?

yes she does

Cook Ali

Yes he does

every day?

Do hangi kelimelerde kullanılır?

Do ile Kullanılan Temel İfadeler
  • do homework (ödev yapmak)
  • do the dishes (bulaşıkları yıkamak)
  • do housework (ev işi yapmak)
  • do good (iyi gelmek)
  • do harm (zarar vermek)
  • do your best (elinden gelenin en iyisini yapmak)
  • do a favor (iyilik yapmak)
  • do 50 mph (50km/s hız yapmak)

İngilizce Geniş Zaman -Simple Present Tense (do-does)

Do ve make İngilizcedeki en yaygın fill the ikisi. Aynı zamanda da en çok karıştırılan… İngilizcedeki çoğu ifade sabittir, örneğin “make the bed (yatağı yapmak)”, “do homework (ödev yapmak)” vs .

Bu makalede do ve make’in kullanıldığı en yaygın durumları öğreneceksiniz.

Do ile Kullanılan Temel İfadeler

Do ile kullanılan en yaygın sabit ifadeler şunlardır:

do homework (ödev yapmak)

do the dishes (bulaşıkları yıkamak)

do housework (ev işi yapmak)

do good (iyi gelmek)

do damage (zarar vermek)

do your best (elinden gelenin en iyisini yapmak)

do a favor (iyilik yapmak)

do 50 mph (50km/s hız yapmak)

do business (iş yapmak)

Do Your Duty (Görevini Yapmak)

do your hair (saçını yapmak)

to do a deed (sevap işlemek)

repent / time (kefaret edemek / hapis yatmak)

do right / wrong (doğru / yanlış yapmak)

do enough (still yapmak)

Make ile Kullanılan Sabit İfadeler

Şimdi de make ile kullanılan en yaygın sabit ifadelere göz atalım:

make an offer (teklifte bulunmak)

make an exception (istisna yapmak)

make a mistake (hata yapmak)

make peace/war (barış yapmak/savaşmak)

make love (sevişmek)

make money/profit (para kazanmak/kar etmek)

make a phone call (telefon görüşmesi yapmak)

make an effort / try (çaba harcamak / teşebbüs etmek)

to make (a) noise (gürültü yapmak)

make a suggestion (öneri sunmak)

make a decision (karar vermek)

excuse yourself (özür dilemek)

make progress (ilerleme göstermek)

take precautions (düzenleme yapmak)

make your bed (yatağını yapmak)

Do Fiilini Kullanmak için Genel Kurallar

Belirsiz durum ve olaylardan bahsederken “do” sözcüğünü kullanın. Diğer bir deyişle, “something, anything, nothing” gibi -thing ekini kullandığımız genel durumlardan bahsederken “do” kullanın.

Ornekler:

will you do something about it (Bu konuda herhangi bir şey yapacak mısın?)

Let’s do something this afternoon. (Hadi bu öğleden sonra bir şeyler yapalım.)

I did nothing wrong! (Ben yanlış hiçbir şey yapmadım!)

Aktiviteler için do kullanın. Herhangi bir görev ya da günlük isler dahil.

Ornekler:

Hurry up and do the dishes. (Acele et ve bulaşıkları yıka.)

did you finish your chores (Günluk işlerini yaptın mi?)

I didn’t have time to do my homework. (Ödevimi yapmak için zamanım olmadı.)

“Gardening, thinking, painting” vs. gibi sonu -ing ile biten aktivite ve iş türlerinden bahsederken do kullanın. Genellikle bunlar resmi olmayan ifadelerdir ve bu cümleler farklı yollarla söylenebilir. Örneğin, “I learned something this afternoon” demek yerine “I learned something this afternoon” diyebilirsiniz.

Ornekler:

I’ve done some thinking about your problem. (Sorunun hakkında biraz düşündüm.)

He read something this morning. (Bu sabah biraz kitap okudu.)

She will go swimming on vacation. (Tatile gittiğinde biraz yüzecek.)

Make Fiilini Kullanmak için Genel Kurallar

Genellikle bu fiil bir şeyi inşa etmek ya da yaratmaktan bahsederken kullanılır. Söylenen işin sonucu görülebilmeli ya da hissedilebilmelidir.

Hadi seni konuşturalım Preply öğretmenleriyle ders alarak İngilizce öğrenmeye başla ve daha hızlı ilerle Öğretmeninle tanış

Ornegin:

I made myself a cup of tea for breakfast. (Kahvaltı için bir bardak çay yaptım.)

He built a rocking horse for his daughter. (Kızı için sallanan at yaptı.)

Did you make the wonderful bread? (Bu harika ekmeği sen mi yaptın?)

Yiyecek hazırlamaktan bahsederken her zaman make kullanılır.

Preparing a Meal (Breakfast/Lunch/Dinner) (Yemek yapmak: kahvaltı/öğle yemeği/akşam yemeği)

Şimdi ufak bir test yapabilir ve nasıl gittiğinizi görebilirsiniz.

Spor yapmak do mu Make mi?

Peki birbirine anlamca bu kadar yakın olan bu iki fiilin arasındaki fark ne? ‘make‘ fiilini daha önce var olmayan bir şeyi yaparken: yani sıfırdan bir şeyi oluştururken, ‘do‘ fiilini ise zaten var olan bir şeyi yaparken kullanırız; bir işi tamamlayıp yerine getirdiğimizde ‘do‘ fiilini kullanmamız gerekir.

İngilizce Geniş Zaman -Simple Present Tense (do-does)

Pekala sizce bu kelimeleri kullanmak neden bu kadar zor ki? İkisinin de birbirine benzer olması zorlanmamızın nedeni olabilir mi? Gerçekten de bu iki kelimenin birbirine çok yakın anlamı var ve çoğu didlde ikisinin yaptığı işi tek bir kelime ile ifade edebiliyoruz. Türkçe’deki ‘yapmak’ fiili gibi:biz kek yapmak için de ütü yapmak için de spor yapmak için de aynı fiili ‘yapmak’ fiilini kullanıyoruz mesela, öyle değil mi? İngilizcede öyle değil ama 🙂

Peki birbirine anlamca bu kadar yakın olan bu iki fiilin arasındaki fark ne? “make” fiilini daha önce var olmayan bir şeyi yaparken: yani sıfırdan bir şeyi oluştururken, “do” fiilini ise zaten var olan bir şeyi yaparken kullanırız; bir işi tamamlayıp yerine getirdiğimizde ‘do’ fiilini kullanmamız gerekir. Elbette didlde her zaman istisnalar vardır 🙁 Temel olarak farklarını örneklerle pekiştirdikten sonra istisnaları da ele alacağız.

Make ile Kullanılan Kaliplar

Tabloya bakacak olursak, sıfırdan oluşturarak yapabileceğimiz şeyler:

Kalıp Anlamı Örnek Cümle make coffee / tea kahve / çay yapmak Shall I make you one? Make an offer teklif yapmak – teklifte bulunmak I would like to make you an offer. make a suggestion öneride bulunmak Can I make a suggestion? Making promises söz vermek OK, but only if you promise it! make a mistake hata yapmak I think I made a mistake. File a complaint şikayette bulunmak I would like to make a complaint. Making noise gürültü yapmak Who is making this noise? Making a discovery keşif yapmak I made a very important discovery.

İş hayatındaki çoğu şeyi ‘make’ ile ifade ederiz:

Ornegin;

– make profit / loss (kazanç elde etmek / zarara girmek)

Last month I made a loss, but this month I want to make a profit.

– make an investment (yatırım yapmak)

You can also invest in someone else’s business.

Do ile Kullanılan Kaliplar

Şimdi de ‘do’ fiiline bir göz atalım.

Başlarken de belirttiğimiz üzere ‘do’ yu zaten var olan ve tamamlayarak yerine getirdiğimiz görevleri ifade ederken kullanıyoruz.

Ornekler:

I do my homework every afternoon.

my every afternoon. I have to do a test next week.

. We did experiments in the lab.

in the laboratory. I have to interview for a new job.

for a new job. Next September I think I’ll do a language course.

Ev işleri de görevlerdir, bu yüzden ev işlerini ifade ederken de ‘do’ fiilini kullanacağız. Hemen örneklerle destekleyelim:

I hate going shopping.

. I’m okay with doing the dishes, but I hate ironing.

Bir işte iyi ya da kötü olduğumuzu dile getirken de ‘do’ fiilini kullanırız. Örneğimize bakalım:

I did badly in the final exam, so I have to do it again.

Elimizden gelenin en iyisini yaptığımızı söylerken de yine ‘do’ fiilini seçeriz:

Keep calm and do your best and remember not to leave everything until the last minute.

Istisnalar

Her ne kadar sevilmeseler de, didlde istisnalar your zaman var. Şimdi de istisnaları ele alalım o halde:

Daha önce para ve iş hayatı ile ilgili kelimeleri ‘do’ fiili ile ifade ederiz demiştik fakat ‘do business with someone’ deriz.

It was a pleasure doing business with you.

Ev işlerini de ‘do’ fiiliyle ifade ederiz demiştik ama yatağını düzeltmek için “to make the bed” deriz.

When I get up in the morning, I should make my bed.

Saçımızı yapmak, makyaj yapmak cümlelerini de ‘do’ fiiliyle dile getiririz.

I make my hair.

I put on my makeup.

She makes her lipstick.

Bu yazımızda do ve make fiilini kullanırken bu iki fiilin ayrımını kolaylıkla yapmanıza yardımcı olmak istedik. Umarız ki konuya ışık tutabildik, bol İngilizceli günler hepinize. 🙂

That den sonra ne gelir?

İngilizce’de relative clauses konusunda that’ten sonra en çok kullanılan pronoun who’dur.

İngilizce Geniş Zaman -Simple Present Tense (do-does)

İngilizce’de relative clauses konusu öğrencilere en zor gelen konulardan biridir. Fakat öğrenildikten sonra kullanılması oldukça kolay ve eğlencelidir. Bu makalede relative clauses konu anlatımı ve relative clauses’in ne olduğu, ne işe yaradığı, nerelerde kullanıldığı incelenip örnek cümleler ile konu pekiştirilecektir.

İNGİLİZCE ÖĞRENMENİN KOLAY YOLU Wordly’nin kullandığı özel yöntemle kolayca kelime öğrenin. ŞİMDİ ÜCRETSİZ DENEYİN!

Relative clause Nedir?

Relative clause konusunun Türkçe karşılığı sıfat tümleciğidir. Sıfat tümleciği adından da anlaşıldığı üzere sıfat içeren bir cümlecikten oluşur. Bu konuyu anlamak için ilk önce kendi ana dilimizdeki örneklere bakmamız lazım. Türkçe’de relative clause örnekleri aşağıda koyu yazılmıştır.

Hızlı konuşan insanların dedikleri pek anlaşılmaz.

People who speak quickly cannot be understood clearly.

Yukarıdaki örneğe baktığımızda who bir relative clause olarak kullanılmıştır. Hızlı konuşan insanlar bir sıfat tümleciğidir ve İngilizcesi people who speak fast.

Clause Ne demektir?

Sentence kelimesi sözlükte cümlecik, cümle ve yantümce diye geçer. Bu konuda ise cümlecik anlamında kullanılır. Relative clause ise Türkçeye Sıfat Tümleciği şeklinde çevrilmiştir.

Relative Clause Konusunun Önemi

Yukarıdaki örnekte hızlı konuşan insanlar ifadesi bir kısaltmadır. Günlük hayatta bu tarz cümleler kurarken relative clause konusu hayli işimize yarar. Örneğin, İngilizce’de en yaygın olarak kullanılan relative clause’lerden biri olan that ile sık sık karşılaşırız. İngilizce’de that kullanımı hayli yaygındır ve birçok cümleye uyum sağlayabilir. Kısaltma olarak da kullanılabilir.

Bird diğer yandan İngilizce konuşurken birçok farklı manalar iletmek isteyebiliriz (novel utterances). Bu konuda İngilizcenin detaylı bir şekilde bilmek lazımdır. Relative clauses ise İngilizce dil bilgisinin yapı taşlarından biridir. Detaylı bir şekilde derinlemesine öğrenilmelidir.

Relative clauses Ne Demek?

Türkçe’de sıfat tümleciği olarak karşımıza çıkar.

Relative clauses ile Bazi Örnekler

I need to call the man who is my car mechanic. – Araba tamircimi derhal aramalıyım.

is the mechanic of my car. – Araba tamircimi derhal aramalıyım. Could you please say the name of the girl you met? – Dün gece görüştüğün kızın ismini söyler misin?

Relative clause Nerede ve Ne için Kullanılır?

İngilizce’de relative clause konusunu kullanımı hayli fazla ve kapsamlıdır. Eğer bir cümlede sıfat cümleciği kurmuşsak ve onu kısaltmak istiyorsak relative clause kullanmamız gerekir. Yukarıdaki örnekte olduğu gibi sıfat tümlecikleri şu şekildedir

Hızlı giden araba – The car that drives fast.

– The car that drives fast. Gülümseyen çocuk – The smiling child.

– The smiling child. Servise binen çocuklar – The children who get on the school bus.

Bu cümlelerde isme sorulan nasıl sorusu bize sıfat tümleciğini verecektir. İsimler siyahla belirtilmiştir. Özetle, relative clauses konusu genellikle sıfat tümleciği oluştururken kullanılır.

Sıfat tümlecikleri yani relative clauses konusu cümlede genellikle ortada ve isimden sonra kullanılır. Yukarıdaki örneklerde görüldüğü üzere the car, the child, ve the children gibi isimlerden sonra hemen which ve who gibi relative pronoun kullanılmıştır.

Eğer bir cümlede gördüğünüz that,what veya who gibi ifadelerin relative pronoun olup olmadığına karar veremiyorsanız, o cümleyi öğelerine ayırın. Bunu yapmak için aşağıdaki adım takip edilmelidir.

Özneyi bulductan sonra yükleme soracağınız ne, kim, neyi, kimi soruları size nesneyi verecektir. Özne ve nesneyi bulductan sonra ikisini de iyi inceleyip sıfat tümleciğini bulabilirsiniz.

NOT: Relative clauses genellikle öznede görülür fakat her zaman böyle değildir.

İngilizce’de Relative Clause, WHO ile Örnek Cümleler

RELATED SENTENCE WHO KONU ANLATIMI

İngilizce’de relative clauses konusunda that’ten sonra en çok kullanılan pronoun who’dur. Bilindiği üzere who, soru anlamıyla kim demektir. Who is kuracağımız sorunun cevabı bir kişidir. Ornegin,

Who broke the windows? – Pencereyi kim kırdı?

Buradaki who soru anlamıyla kullanılır ve kişiler için kullanılır.

Relative clauses konusunda ise who kullanımı bu yine insanlar içindir. Who kullanarak bir kişiye isaret ederiz. Cansız nesneler ve hayvanlar için who kullanılmaz.

İNGİLİZCE’DE WHO KULLANIMI VE ÖRNEK CÜMLELER

Who, bir cümlede özne yerine, insanlarla ilgili isimlerden sonra kullanılır. Yani who isimden sonra kullanılmalı ve özne yerine geçmelidir. Aşağıdaki örnekleri inceleyelim.

The boy who took the prize is my friend. – Ödülü alan çocuk benim arkadaşımdır.

Bu cümle incelendiğinde sıfat tümleciği yani relative clause olan kısım the boy who took kısmıdır. Bu ifade aynı zamanda öznedir.

WHO İLE İLGİLİ CÜMLELER

I know a teacher who is very talented in teaching English. – İngilizce öğretme konusunda çok yetenekli bir öğretmen tanıyorum.

is very talented in teaching English. İngilizce öğretme konusunda çok yetenekli bir öğretmen tanıyorum. We don’t know who committed the crime. – Suçu kimin işlediğini bilmiyoruz.

committed the crime. Suçu kimin işlediğini bilmiyoruz. The cop who shot the killer was my father. – Katili vuran polis benim babamdi.

shot the killer was my father. – Katili vuran polis benim babamdi. The boy who fell was badly injured. – Yere düşen çocuk hayli kötü yaralanmıştı.

fell and was badly injured. Yere düşen çocuk hayli kötü yaralanmıştı. The man who did not put on a mask was punished by the police. – Mask takmayan adam polis tarafından cezalandırıldı.

not wearing a mask was punished by the police. – Mask takmayan adam polis tarafından cezalandırıldı. The accident driver was already dead. – Kaza yapan adam çoktan vefat etmişti.

crashed was already dead. Kaza yapan adam çoktan vefat etmişti. People who eat a lot of fast food can get diseases in the future. – Çok fazla hazır yemek tüketen insanlar ileride hasta olabilirler.

eat a lot of fast food, may have diseases in the future. Çok fazla hazır yemek tüketen insanlar ileride hasta olabilirler. Do you know who’s coming to the party? – Partiye kimin geleceğini biliyor musun?

will come to the party? Partiye kimin gelecegini biliyor musun? I met a person who can speak four foreign languages. – Dört yabancı dil konuşabilen biriyle tanıştım.

can speak four foreign languages. Dört yabancı dil konuşabilen biriyle tanıştım. It could be a worrying flight for people boarding a plane for the first time. – Uçağa ilk defa binen insanlar için ilk uçuş endişe verici olabilir.

Yukarıdaki örnekte koyu ile belirtilen İngilizce cümlelere dikkat edilmelidir. Görüldüğü üzere who relative pronoundan önce çoğunlukla isim gelmektedir. İsim gelmediği durumlarda ise o cümlede ya who soru kalıbı olarak kullanılmıştır ya da who soru soran bir relative clauses’in içerisindedir.

Örneğin, do you know who cümlesinde wen bir relative pronundur fakat kendisinden önce isim gelmemiştir. Fakat kendisinden sonra bir verb (fiil) gelmiştir. Fiili işleyen kişi de özne durumunda olduğu için who bu cümlede yine relative pronoun olarak kabul edilir.

İngilizce’de relative clause, which ile Örnek Cümleler

İngilizce’de which clause kullanımı diğer relative pronoun larda olduğu gibi hayli basittir. Which clause, özne ve nesne yerine kullanılır ve cansız objelerden bahsederken kullanılır. Which clause konusunda dikkat edilmesi gereken en önemli şey sadece cansız varlıklar için kullanılmasıdır. Unutmadan who’nun ise sadece insanlar için kullanıldığını hatırlatalım.

Who kullanımında olduğu gibi, which’den önce isim gelmelidir ve which’den sonra aynı sıralama devam etmelidir. Aşağıdaki örnekleri inceleyelim.

İNGİLİZCE, THE KULLANIMI VE ÖRNEK CÜMLELER

I bought a very expensive car. – Çok pahalı olan bir araba aldım.

is very expensive. – Çok pahalı olan bir araba aldım. The TV show that aired last night was very interesting. – Dün gece yayımlanan dizi gerçekten ilgi çekiciydi.

aired last night was very interesting. – Dün gece yayımlanan dizi gerçekten ilgi çekiciydi. This is the picture I drew for you. – Senin için çizdiğim resim budur.

i drew for you – Senin için çizdiğim resim budur. An essay, which should have an average of 500 words, should not be ambiguous. – Bir makale ortalama beş yüz kelimeye sahip olmalı ve okunabilir olmalıdır.

should have an average of 500 words should not be ambiguous. – Bir makale ortalama beş yüz kelimeye sahip olmalı ve okunabilir olmalıdır. The book that sold like hotcakes is still being sought. – Yok satan kitaplar hala insanlar tarafından aranıyor.

has been sold like hot cakes, people are still looking for it. – Yok satan kitaplar hala insanlar tarafından aranıyor. You know which option is much more logical than I do. – Hangi seçeneğin daha mantıklı olduğunu benden daha iyi biliyorsun.

Örneklerdeki koyu yerler dikkatli incelendiğinde which’den önce isim geldiği açıkça görülmektedir. Which clause kullanımı bu şekildedir.

Relative pronoun olarak “that” Ne Zaman Kullanılabilir?

İngilizce’de relative clause that kullanımı hayli yaygın ve kapsamlıdır. Who ve which gibi relative pronoun kısıtlı bir kullanıma sahipken that clause daha geniş bağlamda kullanılabilir. That; who, which ve wen yerine kullanılabilir. Özetle, that; kişiler, insanlar, cansız varlıklar ve objeler yerine kullanılabilir. Aşağıdaki that ile örnek cümleleri inceleylim.

I have many books that might interest you. – Senin ilgini çekecek bir sürü kitabım var.

– Senin ilgini çekecek bir sürü kitabım var. I bought a car that is very cheap compared to my old car. – Eski arabama nazaran çok ucuz bir araba satın aldım.

compared to my old car. – Eski arabama nazaran çok ucuz bir araba satın aldım. This is the point I want to explain to you for two hours – İki saattir anlatmak istediğim şey buydu.

You for two hours – İki saattir anlatmak istediğim şey buydu. The discussion, which was televised, was very fervent. – Televizyondaki tartışma hayli hararetliydi.

on TV was very fervent. – Televizyondaki tartışma hayli hararetliydi. Do you remember the day we first met? – Tanıştığımız ilk günü hatırlıyor musun?

? – Tanıştığımız ilk günü hatırlıyor musun? I’m going to buy a computer that has a much improved graphics card. – Gelişmiş ekran kartına sahip bir bilgisayar alacağım.

Define relative clause Nedir?

Defining relative clause konusunu anlamak için ilk önce define ve non-defining terimlerinin ne anlama geldiğini öğrenmemiz gerek. Bu yüzden ilk önce kavramların açıklaması ile başlayalım.

Define, tanımlayıcı demektir. Örneğin, bir arabayı veya bir makineyi tanımlarken onun nasıl göründüğünü ve ne amaçla kullanıldığından bahsederiz. Bu hususta İngilizce’de ise bu konu aynı yukarıdaki tanım ile aynı eksendedir. Daha açıklayıcı olursak, birisi veya bir şey hakkında temel bilgileri vermek için tanımlayıcı – Definition of kavramlarını kullanırız.

Bu temel bilgiler o nesne ile ilgili kim ve ne gibi soruları cevaplamalıdır. Eğer bir isimden bahsediliyorsa kim ve ne gibi sorular isme sorularak ikisinden birinin cevabı mutlaka alınmalıdır. Define relative clause konusu bu şekildedir. İngilizce’de defining relative clause cümlesi kurabilmek için who ve wen kullanırız. Aşağıdaki örneklerde koyu ile belirtilen kısım defining relative clause konusuna örnek ifadelerdir.

We are looking for a person who can speak English and German. – İngilizce ve Almanca konuşabilen birileri arıyorlar.

– İngilizce ve Almanca konuşabilen birileri arıyorlar. These are pills to take. – Bunlar alman gereken ilaçlar( that ve which çoğunluklar birbirlerinin yerine kullanılabilirler.)

– Bunlar alman gereken ilaçlar( that ve which çoğunluklar birbirlerinin yerine kullanılabilirler.) It is the opportunity you need to assess. – Bu fırsat değerlendirmen gereken bir fırsat.

– Bu fırsat değerlendirmen gereken bir fırsat. You need a person who is well educated, experienced and talented. – Yetenkli, tecrübeli ve iyi eğitim görmüş birilerine ihtiyaçları var.

– Yetenkli, tecrübeli ve iyi eğitim görmüş birilerine ihtiyaçları var. Have you seen my posters that are colorful? I looked for it but couldn’t find it – Renkli posterlerimi gördün mü? Posterlerimi arıyorum ama bulamadım.

Non-defining relative clause Nedir?

Non-defining relative clause konusu bir şey veya bir kişi hakkında ekstra bilgi vermek için kullanılır. Definition ise yukarıda belirtildiği üzere daha çok gerekli bilgilerden bahseder. Non-defining relative clause’u bir cümlede kullanmak zorunlu değildir. Kullanılmasa herhangi bir anlam sıkıntısına yol açmaz. Örnek cümleler aşağıda verilmiştir. Koyu yazılan kısımlar non-defining relative clause’e girer.

My father, who is 40, goes to work every day. – Kırk yaşında olan babam her gün işe gidiyor.

She goes to work every day. – Kırk yaşında olan babam her gün işe gidiyor. Built in 1993, the building was damaged by an earthquake. – 1993 yılında inşa edilen bina depremden dolayı zarar gördü.

, was damaged by an earthquake. – 1993 yılında inşa edilen bina depremden dolayı zarar gördü. The prize was awarded to Mehmet, whose efforts influenced the jury. – Ödül, jürileri gösterdiği çabayla etkileyen Mehmet’e gitti.

Zaman Niteleyen Relative Clause Kullanımı (When)

İngilizce’de when kullanımı iki farklı boyutta incelenebilir. Bunlardan ilki soru olarak when, diğer ise de relative clause olarak when’dir. When soru anlamıyla ne zaman sorusunu sorar.

See also  1St Position Amy Skirted Leotard? The 155 Top Answers

When did you wake up? – Ne zaman uyandın?

Relative Clause’da ise when daha çok resmi olmayan dilde at which, on which veya for which yerine kullanılır. Bu ifadeler zaman dilimini ifade ederken kullanılmaktadır. Fakat çoğu zaman if tercih edilmez. Genellikle spesifik tarih ve gün belirtilirken kullanılır.

There is no time when I am not in a hurry – Acele etmediğim zaman yoktur.

– Acele etmediğim zaman yoktur. 2001 was the year that the September 11 attacks took place – 2001 yılı 11 Eylül saldırılarının gerçekleştiği yıldır.

Attacks happened – 2001 yılı 11 Eylül saldırılarının gerçekleştiği yıldır. 1881 was the year Atatürk was born – 1881 yılı Atatürk’ün doğduğu yıldır.

– 1881 yılı Atatürk’ün doğduğu yıldır. Monday is the day work begins – Pazartesi iş başıdır.

– Pazartesi iş başıdır. Rush hour is the time when many people finish work and go home – İş çıkış saati insanların işlerini bitirdiği ve evlerine döndükleri zamandır.

Aitlik Niteleyen Relative Clause Kullanımı (Whose)

Whose relative clause pronomen’larından biri olup sahiplik bildirirken kullanılır. Whose kullanımı için gerekli şartlar bir isim ve onun sahip olduğu diğer bir isim veya nesnedir. Türkçe’de karşılığı iyelik bağlaçlarıdır. İnsanlar ve hayvanlar için kullanılabilir. Aşağıda iki farklı cümleyi ve ardından its kullanımıyla nasıl kısaltıldığına bakalım.

An old man joined our group. His jacket is interesting.

An old man whose jacket is interesting joined our group. – İlginç bir ceketi olan adam partimize katıldı.

Cümlede görüldüğü gibi, iki farklı cümle bir cümlede kısaltılmıştır. Eğer sahiplik değil de nitelik belirtilseydi which, who ve we wen gibi relative pronoun kullanılabilirdi.

I saw a man whose car is very unique. – Arabası çok nadir bulunan bir adam gördüm.

Children, whose rights should be respected, are our future. – Geleceğimiz olan çocukların haklarına önem verilmelidir.

We saw a bird whose wing was injured. – Kanadı yaralı olan bir kuş gördük.

I know a restaurant whose food is very good. – Yemekleri harika olan bir restoran biliyorum.

I’ve seen a man with his leg tattooed from end to end. – Bacağı baştan sona dövmeli olan bir adam gördüm.

Etkilenen Kişiyi Belirten relative clause Kullanımı (Wen)

İngilizce’de who nesne yerine kullanılır. İnsan için zamir olarak kullanılır. That ve who yerine kullanılabilir. Günlük konuşmalarda pek kullanılmasa da formal alanda ve yazıda kullanılır. Whom kullanımını anlayabilmek için aşağıdaki örnekleri inceleyelim.

The old lady my father saw last night was the ambassador’s wife – Babamın dün gece gördüğü yaşlı kadın elçinin eşiymiş.

People who feed pets are good people – Hayvanları besleyen insanlar güzel insanlardır.

Who was the mail sent to? – Bu posta kime gönderildi?

who do you choose – Kimi seciyorsun?

I don’t know exactly who to choose? – Kimi sececeğimi tam olarak bilmiyorum.

Relative Clause Kullanırken Dikkat Edilmesi Gerekenler

Relative clause İngilizcenin en önemli konularından biridir. Günlük hayatta ve sınavlarda sık sık kullanılır. Bu nedenle bu konuyu detaylıca öğrenmek ve hata yapmamak önemlidir. Aşağıdaki listed relative clause kullanırken dikkat edilmesi gereken noktalar verilmiştir.

RELATIVE PRONOUNS KULLANIM YERLERİ DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN NOKTALAR who insanlar ve bazen hayvanlar için defining ve not defining olarak kullanılabilir. Çoğunlukla insanlar için kullanılır. the hayvanlar ve nesneler için kullanılır defining and non-defining olarak kullanılabilir. İnsanlar için kullanılamaz. that insanlar, hayvanlar ve nesneler için kullanılır defining, en esnek relative pronoun lardan biridir birçok anlamda kullanılır. Kullanıldığı yerlere dikkate edilmelidir. its iyelik, sahiplik belirtmek için kullanılır, genellikle insanlar ve hayvanlar için kullanılır defining ve non-defining, kendisinden sonra mutlaka isim gelmelidir. who formal durumlarda ve özellikle yazıda kullanılır, genellikle edatla kullanılır, konuşma dilinde pek rastlanmaz defining ve non-defining, günlük hayatta pek kullanılmaz, resmi bir özelliğe sahiptir.

Relative clause Nasıl Kısaltılır?

Relative Clause’nin son başlığı Reduced Relative Clause’dır ve Kısaltılmış Relative Clause olarak bilinir. İngilizce’de kısaltma yapmak your dil bilgisi konusunda bulunur. Örneğin, I have yerine I have, You are yerine You are İngilizce’de sık sık kullanılmaktadır.

Reduction of the relative clause’da ise kısaltma işlemi yukarıda anlatıldığı kadar kolay olmasa da pek zor değildir. Şimdi kısaltmanın nasıl yapıldığına bakalım.

REDUCTION OF RELATIVE RATE

Relative pronoun larda kısaltma işlemi iki aşamada gerçekleşir. Bunlar:

İlk önce relative clause bulunur.

Ardından fiil ve özne kontrol edilip uygun çekimli fiil getirilir.

Teoride zor görünse de şimdi örnekler üzerinden inceleyelim. Aşağıdaki ilk cümle kısaltma olmadan verilecektir. Diğer cümle ise de aynı cümlenin kısaltmasıdır.

The man who works for us in Adıyaman comes from Egypt. The man who works for us in Adıyaman comes from Egypt.

Adıyaman’da bizle çalışan adam aslen Mısırlıdır.

Yukarıdaki koyu yazilan kısım kısaltmadır. Kısaltma yapabilmek için cümlede iki farklı olay gerçekleşmiştir. İlk olarak relative pronoun olan who kelimesi birinci cümleden çıkarılmıştır. İkinci olarak da ikinci cümlede kısaltma yerine sadece fiilin gerund hali getirilmiştir. Kısaltmalarla ilgili daha fazla bilgi sahibi olmak için Reduced relative clause konumuza göz atabilirsiniz.

Özetleyecek olursak, relative clause konusunda kısaltma (reducing) yapabilmek için cümleden relative pronoun (that, who, what) silinmeli ve ardından duruma göre fiilin uygun hali getirilmelidir. Bu past participle – V3 ve gerund Ving olabilir. Örnek cümleleri ve kısaltmaları inceleyelim.

Normal cümle: Ali was so excited, so Ali made a very big mistake.

Relative ile kısaltılmışı: Ali who was so excited made a big mistake.

Kısaltılmış (reduced): Excited Ali made a very big mistake.

Türkçesi: Heyecanlı olan Ali çok büyük bir hata yaptı.

The man yelling at us was very angry.

was very angry with us. The man who shouted at us was very angry.

Türkçesi: Bize bağıran adam inanılmaz derecede sinirliydi.

The car coming towards us was very fast.

came to us very quickly. The car coming towards us was very fast.

Türkçesi: Üstümüze gelen araba çok hızlıydı.

The man running very fast was about to be run over by a truck

The man, running very fast, was about to be run over by a truck.

Türkçesi: Çok hızlı koşan adam tır tarafından ezilmek üzereydi.

Did hangi Öznelerde kullanılır?

Soru cümleleri yaparken , did yardımcı fiili özneden önce (cümle başında) kullanılır. Fiil yalın halde (V1) kullanılır. Examples; – Did you sleep well last night? (Dün gece iyi uyudun mu?)

İngilizce Geniş Zaman -Simple Present Tense (do-does)

Simple Past Tense asıl olarak geçmişteki olayları anlatmak için kullanılır. Aşağıda bu zamanın olumlu, olumsuz ve soru şekillerinin yapılışlarıyla ilgili tabloyu inceleyiniz.

SIMPLE PAST ÖRNEK TABLO

Affirmative (Olumlu) Negative (Olumsuz) Interrogative (Soru) I played (Oynadım) I didn’t play (Oynamadım) Did I play? (Oynadım mı?) You played (Oynadın) You didn’t play (Oynamadın) Did you play? (Oynadın mı?) He/she/it played (O oynadı) He/she/it didn’t play (O oynamadı) Did he/she/it play? (O oynadı mı?) We played (Oynadık) We didn’t play (Oynamadık) Did we play? (Oynadık mı?) They played (Oynadılar) They don’t play (Oynamadılar) Did they play? (Oynadılar mi?)

DIKKAT! Olumlu cümlelerde herhangi bir yardımcı fiil gelmez ve fiilin ikinci hali kullanılır. Olumsuz ve soru cümlelerinde tat veya tat not yardımcı fiili kullanılır ve fiil yalın haliyle kalır.

(+) Yesterday I visited my uncle. (Dün amcamı ziyaret ettim)

(Bu cümle olumludur ve görüldüğü gibi fiilin ikinci hali kullanılmıştır.)

(-) I didn’t visit my uncle yesterday. (Dün amcamı ziyaret etmedim.)

(Bu cümle olumsuzdur ve did’t yardımcı fiili kullanıldığı için fiil yalın haliyle gelmiştir.)

(?) I visited my uncle yesterday. (Dün amcamı ziyaret ettim mi?)

(Bu cümle soru cümlesidir ve “did” yardımcı fiili geldiği için fiil yine yalın haliyle kullanılmıştır.)

SIMPLE PAST TIME YAPISI

► Olumlu Cümleler

Simple Past Tense olumlu cümlelerininde, özneden sonra V2 ( Fillerin 2. halleri) kullanılır. Fillerin ikinci halleriyle ilgili aşağıda bilgi verilecektir.

examples;

– I watched TV last night. (Dün gece televizyon seyrettim.)

– The rain stopped a few minutes ago. (Yağmur birkaç dakika önce durdu.)

– Mary came home very late last night. (Mary dun gece eve çok geç Geldi.)

– Last year I went to England. (Geçen yıl İngiltere’ye seyahat ettim.)

– John has been studying hard all year. (John tüm yıl çok sıkı calıştı.)

► Olumsuz Cümleler

Simple Past Tense olumsuz cümlelerinde, özneden sonra did’t yardımcı fiili ve fiillerin yalın halleri (V1) kullanılır. V2 sadece olumlu cümleerde kullanılır.

examples;

– I didn’t go to the cinema last night. I stayed at home. (Dün gece sinemaya gitmedim. Evde kaldım.)

– Nick didn’t come to school yesterday. (Jane dun okula gelmedi.)

– We didn’t have breakfast this morning. (Bu sabah kahvaltı yapmadık.)

– I went to the cinema yesterday, but I didn’t like it. (Dün bir films gittim ama beğenmedim.)

– It didn’t snow yesterday. (Dün kar yağmadı.)

► Soru Cümleleri

Soru cümleleri yaparken , tat yardımcı fiili özneden önce (cümle başında) kullanılır. Fiil yalın halde (V1) kullanılır.

examples;

– Did you sleep well last night? (Dün gece iyi uyudun mu?)

– Did you see the postman this morning? (Bu sabah postacıyı gördün mü?)

– Did Julie have a good time at the party yesterday? (Juile dun partide iyi vakit geçirdi mi?)

– Did you make your own dinner last night? (Dün gece akşam yemeğini sen mi yaptın?)

– Did you understand the question? (Soruyu anladılar mi?)

SIMPLE PAST KULLANIMLAR

► USE 1 completed action in the past (Geçmişte tamamlanmış eylemler)

We use the past simple to express that an action started and ended at a specific time in the past. Sometimes the speaker may not actually mention the specific time, but they have a specific time in mind.

(Simple Past Tense geçmişte belirli bir zamanda başlamış ve bitmiş eylemler için kullanılır. Bazen konuşan kişi tam olarak bir zaman belirtmeyebilir, ama mutlaka cümlede bir geçmiş zaman fikri vardır.)

examples;

– I saw a movie yesterday. (Dün bir film seyrettim.)

– I didn’t see a movie yesterday. (Dün bir film seyretmedim.)

– Last year I went to Italy. (Geçen yıl İtalya’ya seyahat ettim.)

– I didn’t go to Italy last year. (Geçen yıl İtalya’ya seyahat etmedim.)

– She washed her hands. (Ellerini yıkadı)

She didn’t wash her hands. (Ellerini yıkamadı)

► USE 2 A Series of Completed Actions (Geçmişte tamamlanmış eylemler serisi)

We use the past simple to list a series of completed actions in the past. (Simple Past Tense’i geçmişte tamamlanmış birkaç eylemi arka arkaya anlatmak için kullanırız.)

examples;

– I finished work, went to the beach and found a nice place to swim.

(İşlerimi bitirdim, sahile yürüdüm ve yüzmek için güzel bir yer buldum.)

– He arrived from the airport at 8:00 am, checked into the hotel at 9:00 am and met the others at 10:00 am.

(Havaalanından saat 8’de Geldi, 9’da otele kaydını yaptırdı ve diğerleriyle 10’da buluştu.)

► USE 3 Single Duration (Tek süreç)

The Simple Past can be used with a duration that begins and ends in the past. A duration is a long action, often used with phrases like “two years”, “five minutes”, “all day”, or “all year”.

(Simple Past Tense geçmişte başlamış ve bitmiş bir süreci anlatırken kullanılır. Bu süreç uzundur ve genelde “iki yıldır”, “tüm gün” veya “tüm yıl” gibi zaman ifadeleriyle kullanılır.)

examples;

– I lived in Turkey for two years. (İki yıl Türkiye’de yaşadım.)

– Ahmet studied English for five years. (Ahmet beş yıl İngilizce calıştı.)

– They sat on the beach all day. (Tom Gun Sahilde Oturdular.)

– We talked on the phone for thirty minutes. (Yarım saat telefonda konuştuk.)

– How long did you wait for her? (Onları ne kadar beklediniz?)

► USE 4 Past Habit (Geçmişteki alışkanlıklar)

The Simple Past can also be used to describe a habit that has stopped in the past. It can have the same meaning as “accustomed”. To make it clear that it is a habit, we often use phrases like “always”, “often”, “most of the time”, “never”, “…when I was a child” or “…when I was younger” in the sentence.

(Simple past Aynı Zamanda Geçmişte Vazgeçtiğimiz Alışkanlıklar Için de Kullanılır. ” genellikle) ve “nie” (asla) gibi zaman ifadeleri kullanılır.)

examples;

– I played basketball as a kid. (Çocukken basketbol oynardım.)

– He played the guitar. (Guitar calardı.)

– She worked in the hospital after school. (Okuldan sonra hastanede çalışırdı.)

– They never went to school, they always skipped. (Hiç okula gitmezlerdi, hep kaçarlardı.)

REGULAR AND IRREGULAR VERBS (Düzenli ve düzensiz fiiller)

► İngilizce’de fiiller düzenli ve düzensiz olarak ikiye ayrılır. Düzenli fiilleri geçmiş hale çevirmek için, filler sondaki hecelerine göre -d, -ed ya da -ied takılarını almaktadır. Ornegin:

move – moved

observe – observed

study examined

Aşağıda -ed takısının getirilmesiyle ilgili kurallar verilmiştir.

KURAL 1: Bir sesli harf ve ardından e harfi geliyorsa, -d takısı eklenir.

dance – danced

delete – deleted

Place – placed

KURAL 2: Bir sesli harf ve ardından bir sessiz harf geliyorsa, sondaki sessiz harf iki kere yazılır ve -ed takısı eklenir.

plan – planned

stop – stopped

DİKKAT: w ve x harfleri iki kere yazılmaz.

snow – snowed

fix – fixed

KURAL 3: İki sesli harf ve ardından sessiz harf gelirse -ed takısı eklenir, son harf iki kere yazılmaz.

rain – rained

need – needed

KURAL 4: son iki harf sessiz olursa -ed takısı eklenir, son harf iki kere yazılmaz.

help – helped

add – added

KURAL 5: Kelimenin sonunda bir sessiz harf ve arkasından -y harfi gelirse, -y harfi atılır ve kelimenin sonuna -ied eklenir.

worry – worried

Answers – answered

KURAL 6: Kelimenin sonunda bir sesli harf ve arkasından -y harfi gelirse, -ied değil, -ed takısı getirilir.

play played

stay – stayed

ÖNEMLİ NOT: Düzenli filliller en yaygın olarak -ed takısı alarak ikinci hale gelirler. İngilizce öğrenen bir kimsenin sadece bu kuralı bilmesi yeterlidir. Yukarıda verilen kuralları öğrenmeye çalışmak gereksizdir. Bir kere okumak ve mantığı öğrenmek elbette faydalıdır, ancak bir süre İngilizce ile meşgul olan herkes, zaten farkında olmadan yukarıda zor gibi gözüken kuralları öğrenir. Bu yüzden verilen ayrıntılı kuralları ezberlemek yerine, kitap okumak ve farkında olmadan öğrenmek daha faydalıdır.

► Düzensiz fiiller adından da anlaşılacağı gibi herhangi bir kurala bağlı kalmadan değişirler bu yüzden öğrenilmesi gerekir.

go went

swimming swam

do – did

Düzensiz fiilleri tekrar tekrar okuyarak öğrenmek zordur. Bu yüzden bol bol kitap okuyup, dinleme egzersizleri yaparsanız, bir süre sonra zaten tüm fiilleri öğrendiğinizi farkedersiniz. Düzensiz fiil tablosu, bir sonraki derste verilmektedir.

Simple past tense olduğunu nasıl anlarız?

Was/ Were. Was/ Were yardımcı fiilleri “to be” yani olmak fiilinin 2. halidir. Simple Past Tense‘te geçmişte yaşanmış herhangi bir durumu belirtmek istediğimizde Was/ Were yardımcı fiilleri kullanılır. I, He, She, It öznelerinde “Was” yardımcı fiili kullanılırken, You, We, They öznelerinde “Were” kullanılır.

İngilizce Geniş Zaman -Simple Present Tense (do-does)

Simple Past Tense, Türkçe karşılığı ile Geçmiş Zaman, geçmişte belirli bir zaman içerisinde başlamış ve artık sonlanmış olan eylemleri veya durumları anlatmak amacıyla kullanılan zaman dilimidir.

Bu zaman dilimini öğrenirken kesinlikle Past Continuous Tense ile karıştırmamalıyız. Bu sebeple bu iki zaman dilimi arasındaki farkları ve Past Tense kullanım alanlarını bilmekte fayda var.

Simple Past Tense (Geçmiş Zaman) Dil Bilgisi Kuralları

Simple Past Tense (Geçmiş Zaman) dil bilgisi kuralları, “olumlu cümle”, “olumsuz cümle” ve “soru cümlesi” olarak 3 temel kısımda incelenmelidir.

Olumlu Cümle Yapısı

Geçmiş zamanda olumlu cümle kurmak için öncelikle uygun öznemizi seçeriz.

Ardından fiilimizin ikinci halini yerleştiririz.

Son olarak ise tümlecimizi (object) yerleştirerek cümlemizi kurmuş oluruz.

Ornek:

I came from Istanbul last week

(Geçen hafta İstanbul’dan geldim.)

He studied business administration at the university

(O universitede işletme yönetimi okudu.)

My favorite team became champions in our national league last year.

(Favori takımım geçen sene ulusal ligimizde şampiyon oldu.)

My mother baked us a cake yesterday.

(Annem bize dun kek yaptı.)

She was the manager of our company.

(O bizim şirketimizin müdürüydü.)

Aşağıdaki tabloda geçmiş zaman olumlu cümle yapısının kuruluş biçimi yer alır.

ÖZNE YÜKLEM TÜMLEÇ I VERB 2 OBJECT SHE WE SHE SHE IT

İngilizcede fiiller düzenli (regular) ve düzensiz (irregular) olmak üzere 2’ye ayrılır. Düzenli fiiller sonlarına birtakım ekler alarak kullanılırlar. Ancak düzensiz fiillerin kullanımında herhangi bir kural olmamasından dolayı bu fiillerin ezberlenmesi gerekmektedir.

Düzenli fiiller (regular verbs), fiil sonuna –ed takısı alarak kullanılırlar. Birkaç örnek vermek gerekirse;

FİİL 1st HALİ FİİL 2nd HALİ Walking (yürümek) Walking Working (Çalışmak) Working Cook (Pişirmek) Cooked

NOT: Sonu “y” ile biten düzenli fiiller –ed takısı aldığında “y” kalkar ve yerine “-ied” takısı gelir. Örnek: Studies (çalışmak), fiilinin 2. halini kullanmak istediğimizde kelime sonundaki “y” harfini kaldırarak yerine “-ied” takısını getiririz ve fiilimiz “studied” halini almış olur.

Düzensiz fiilleri (irregular verbs) öğrenebilmek için bu fillerin birinci hallerini ve ikinci hallerini ezberlemek gerekir. Haydi gelin şimdi düzensiz fiillerin bazılarının birinci ve ikinci hallerine birlikte bakalım.

FİİL 1st HALİ FİİL 2nd HALİ Find (Bulmak) Found Win (Kazanmak) Won Come (Gelmek) Came

Olumsuz Cümle Yapısı

Olumsuz cümle kurarken, öncelikle uygun özne secilir.

Ardından olumsuzluk anlamı katmak amacıyla “did not” yardımcı fiili getirilir.

Fililin 1. hali kullanılır.

Son olarak da tümleç (object) getirilerek cümle sonlandırılır.

Ornek:

Didn’t meet my friends at this cafe because I was out of town.

(Şehir dışında olduğum için arkadaşlarımla o kafede buluşmadım.)

You didn’t tell us the exam was cancelled.

(Sınavın iptal olduğunu bise söylemediler.)

Our teacher didn’t give us any homework for the holidays.

(Öğretmenimiz tatil için bize ödev vermedi.)

I did not buy this jacket from this store as it was very expensive.

(O ceket çok pahalı olduğu için o mağazadan satın almadım.)

My brother didn’t come with me yesterday.

(Erkek kardeşim dun bizimle gelmedi.)

NOT: Simple Past Tense’te olumsuz cümle kurarken, “didn’t” yardımcı fiilinin ardından mutlaka fiillerin 1. hali gelir. Olumsuz cümle yapısını, olumlu cümle yapısıyla karıştırıp kesinlikle fiilin 2. halini kullanmayınız.

Aşağıdaki tabloda olumsuz cümle yapısının kuruluş biçimi yer alıyor.

ÖZNE YARDIMCI FİİL FİİL TÜMLEÇ I HAVE NOT VERB1 OBJECT THEY WE THEY ER THEY IT

Soru Cumlesi Yapısı

Soru cümlesi kurarken öncelikle “tat” yardımcı fiili cümlenin başına getirilir.

İkinci olarak uygun özne secilir.

Ardından fiilin 1. hali yerleştirilir.

Son olarak ise tümleç eklenerek cümle tamamlanır.

Ornek:

Soru: Were you in Izmir last summer?

(Geçen yaz İzmir’i ziyaret ettin mi?)

Cevap: Yes, I have. /No I haven’t.

(Evet ettim. /Hayır, etmedim.)

Soru: Did you come to the meeting?

(Onlar toplantıya geldiler mi?)

Cevap: Yes, they have. /No, they do not have.

(Evet, Geldiler. /Hayır, Gelmediler.)

Soru: Did he pass the exam?

(O sınavı geçti mi?)

Cevap: Yes, he has. /No he did `nt.

(Evet, geçti. /Hayır, geçmedi.)

Soru: Did your mother prepare a lunch box for you?

(Annen senin için öğle yemeği hazırladı mı?)

Cevap: Yes, she has. /No she did not.

(Evet, hazırladı. /Hayır, hazırlamadı.)

Soru: Did your friend study at this college?

(Senin arkadaşın o kolejde mi okudu?)

Cevap: Yes, she has. /No she did not.

(Evet, okudu. /Hayır, okumadı.)

Aşağıdaki tabloda Simple Past Tense soru cümlesi kuruluş biçimi yer alıyor.

YARDIMCI FİİL ÖZNE FİİL TÜMLEÇ I HAVE VERB1 OBJECT YOU WE SHE HE SHE IT

NOT: Soru cümlesi oluştururken mutlaka fiillerin 1. hali kullanılmalıdır.

WHAT QUESTIONS?

Yukarıda bahsetmiş olduğumuz soru kalıplarının iki cevabı vardır. “Evet” veya “Hayır”. Ancak karşı tarafla kurmuş olduğumuz iletişimde çoğu zaman bu iki cevap yeterli olmaz. Zaman zaman sohbetin akışına göre, karşımızdakine “Ne?”, “Ne zaman?”, “Kim?”, “Nerede?”, “Neden?” gibi cevabı evet ya da hayırdan farklı olan sorular sormak durumunda kalabiliriz. İşte tam da bu noktada WH QUESTIONS adını verdiğimiz soru kalıpları yardımımıza koşar.

WH QUESTIONS soru kalıplarını şu şekilde sıralayabiliriz:

What: No? When: Ne zaman Who: Kim? Where: Nerede? Why: Neden?

İlgili soru kelimelerini daha önce bahsetmiş olduğumuz, Simple Past Tense soru cümlesinin başına getirerek, sormak istediğimiz soruyu karşı tarafa sorabiliriz.

Ornek:

Soru: What did you study at university?

(University of hangi bölümü okudun?)

Cevap: I studied economics at university.

(Üniversitede ekonomi Bölümünde okudum.)

Soru: When did you graduate from high school?

(Liseden ne zaman mezun oldun?)

Cevap: I graduated from high school 4 years ago.

(Liseden 4 yıl önce mezun oldum.)

Soru: Who came into your office yesterday?

(Dun senin ofisine Kim Geldi?)

Cevap: Jack came into my office yesterday.

(Dün by isime Jack Geldi.)

Soru: Where did you spend your vacation last year?

(Geçen yıl tatilini nerede geçirdin?)

Cevap: I spent my vacation in Kuşadası last year.

(Geçen yıl tatilimi Kuşadası’nda geçirdim.)

Soru: Why did you come to the meeting?

(Onlar neden toplantıya geldiler?)

Cevap: They came to the meeting because they wanted to present their point of view.

(Toplantıya geldiler çünkü görüşleri belirtmek istediler.)

Used to

Used to geçmişte belirli bir süre yaptığımız ancak içinde bulunduğumuz zaman diliminde yapmayı bıraktığımız alışkanlıklar için kullanılan bir kalıptır.

Ornek:

When I was young, I ate fast food.

(Gençken fast food yerdim ama artık yemiyorum.)

When I was a kid, they used to visit us in the summer.

(Ben çocukken bizi yazları ziyaret ederlerdi ancak artık etmiyorlar.)

We used to walk to school before the new bus line opened.

(Yeni otobüs hattı açılmadan önce okula yaya giderdik ancak artık yaya gitmiyoruz.)

My boyfriend used to buy expensive clothes.

(Arkadaşım geçmişte pahalı kıyafetler alırdı ancak artık almıyor.)

I used to watch cartoons when I was a little kid.

(Küçük bir çocukken çizgi film izlerdim ancak artık izlemiyorum.)

was, were

Was/ Were yardımcı fiilleri “to be” yani olmak fiilinin 2. halidir. Simple Past Tense’te geçmişte yaşanmış herhangi bir durumu belirtmek istediğimizde Was/ Were yardımcı fiilleri kullanılır.

I, he, she, it öznelerinde “was” yardımcı fiili kullanılırken, you, we, they öznelerinde “were” kullanılır.

Ornek:

I was 22 years old when I graduated from college.

(University of mezun olduğumda 22 yaşındaydım.)

You were in Balıkesir last year.

(Geçen yıl Balıkesir’delerdi.)

We were young when we worked in Ankara.

(Biz Ankara’da çalışırken gençtik.)

Simple Past Tense ve Past Continuous Arasındaki Farklar.

İngilizce öğrenenlerin en çok zorlandığı konulardan birisi de bu iki tense arasındaki farklardır. Öyleyse iki zaman arasındaki farklara birlikte bakalım.

Simple Past Tense geçmişte arka arkaya meydana gelen 2 olayı belirtmek amacıyla kullanılır.

Ornek:

He handed her the phone and asked to order pizza for her.

(Telephone on a verdi ve ikisi için pizza sipariş etmesini söyledi.)

Ancak Past Continuous Tense, geçmişte aynı anda fakat birbirinden ayrı olarak gerçekleşen iki eylemi belirtmek amacıyla kullanılır.

Ornek:

I studied in my room while my brother read a book in his room.

(Kardeşim odasında kitap okurken ben odamda ders çalışıyordum.)

Simple Past Tense geçmişte tamamladığımız bir eylemi belirtmek istediğimizde kullanılır.

Ornek:

I worked for this company for 17 years.

(O şirkette 17 yıl çalıştım.)

Ancak Past Continuous Tense, geçmişte belirli bir zaman diliminde, belirli bir süre boyunca yapılmış eylemleri aktarmak amacıyla kullanılır.

Ornek:

Last year I went to the office every Saturday morning.

(Geçen sene her cumartesi sabahı ofise gidiyordum.)

Yukarıda verdiğimiz örneklerle Simple Past Tense’i kısaca özetledik. Ancak yabancı dilinizi daha profesyonel geliştirmek istiyorsanız siz yine iyisi mi CAMBLY’ye gelin. Amerikalı ve İngiliz eğitmenlerle online olarak konuşabileceğiniz CAMBLY, İngilizceyi geleneksel yöntemlerden farklı olarak tıpkı anadilinizi öğrenir gibi doğal yollarla öğrenmenin en iyi yoludur. Kayıt olun ve “blog100” kodu ile 10 dakikalık ücretsiz deneme dersine katılarak siz de neler yapabileceğinizi görün.

Was ve did arasındaki fark nedir?

Was, were : to be fiilinin Simple Past Tense (Basit Geçmiş Zaman) versiyonudur. Did : to do fiilinin Simple Past Tense (Basit Geçmiş Zaman) versiyonudur.

İngilizce Geniş Zaman -Simple Present Tense (do-does)

Was were did farkı şöyle ifade edilebilir;

yüklemi isim ya da sıfat türünden olan cümleler için kullanılır.

Tat, yüklemi fiil türünden olan cümleler için kullanılır.

Was, were, did her üçüsü de;

Basit Geçmiş Zaman (Simple Past Tense) diliminde kullanılır.

Geniş Zamanda yardımcı fiil olma görevini üstlenirler.

What were Farkı Örnekleri

Diyelim ki Basit Geçmiş Zaman’da (Simple Past Tense) bir cümle kuracağız. Peki bu cümlede was mi, were mü yoksa did mi kullanacağız?

İşte bunu belirleyebilmemiz için cümlenin yüklemini dikkate almamız gerekiyor. Cümlenin yüklemi isim mi, sıfat mı yoksa fiil mi?

Örneğin “çay içtim.” cümlesini İngilizce kurmak istiyorsak, cümlenin yüklemi olan “içmek” kelimesini dikkate almamız gerekir.

“İçmek” kelimesi, fiil türünden bir kelime olduğu için “tat” kullanmamız gerekir.

Buna göre cümlemizi İngilizceye çevirecek olursak, aşağıdaki gibi kurarız;

I drank tea.

(Çay içtim.)

Gördüğünüz gibi “tat” (yani to do fiilinin geçmiş zamanlı halini) kullanmış olduk.

Fakat gündelik hayatta düz ve olumlu Simple Past Tense cümleleri için “did” pek kullanılmaz.

Yani yukarıdaki cümleyi “tat” olmadan da kullanabiliriz, bu yanlış olmaz.

Başka bir örnek cümleyi inceleyelim;

she was beautiful

(O güzeldi.) Yukarıdaki cümlenin yüklemi “beautiful” (güzel) kelimesidir.

Beautiful (güzel) kelimesi, bir ismi (she) nitelendirdiği için “sıfat” türündendir.

Cümlenin yüklemi “sıfat” türünden bir kelime olduğu için, bu cümlenin yardımcı fiili “war” olmuştur.

Gördüğünüz gibi yine cümlenin yükleminden yola çıkarak, o cümlede neden was, were ya da did kullanıldığını kolayca anlamış olduk.

Baska bir örnek daha;

She didn’t come.

(O gelmedi.)

Yukarıdaki cümlenin yüklemi “to come” (gelmek) kelimesidir.

“Gelmek” (future) kelimesi “fiil” türünden bir kelimedir.

Yüklem, fiil türünden bir kelime olduğu için “tat” kullanılmıştır.

Bu cümlelerde neden “did, was, were” kullanıldığını daha iyi anlamak için “to do” ve “to be” fiillerinin hem ana fiil hem de yardımcı fiil olarak kullanılabilen fiiller olduğunu bilmemiz gerekiyor. Bu da fiil çeşitleri ile ilgili bir konu.

Bu konuyu anlayabilmek için ayrıca aşağıdaki bilgi sizin için çok önemli;

Was, were : to be fiilinin Simple Past Tense (Basit Geçmiş Zaman) versiyonudur.

Has : to do fiilinin Simple Past Tense (Basit Geçmiş Zaman) versiyonudur.

Nasıl ki geniş zamanda bir cümle kurarken “to be” fiilinin geniş zaman versiyonlarını (am, is, are) kullanıyorsak, geçmiş zamanda da bir cümle kurarken “to be” fiilinin geçmiş zaman versiyonlarını (was, were) kullanırız.

Ornegin;

I am a student. [Genis Zaman]

i was a college student [Geçmiş Zaman]

Gördüğünüz gibi “am”, “was” şeklini almıştır. [bkz. düzensiz fiiller (irregular-irregular verbs)]

was: 2. tekil ve 3. çoğul şahıslar dışındaki tüm şahıslar için kullanılır.

Basit şekilde akılda tutmak için şunu bilmeniz yeterlidir: geniş zamanda “am, is” kullandığınız yerler için, geçmiş zamanda “was” kullanırız.

Jani; am, is => was olur.

(geniş zaman => geçmiş zaman)

were: 2. tekil ve 3. çoğul şahıslar için kullanılır (you)

Bu da geniş zamanda “are” kullandığımız yere geçmiş zaman için “were” kullanacağımız anlamına gelir.

Ornek:

You are like an angel at the party.

(Partide bir melek gibisin.)

You were like an angel at the party.

(Partide bir melek gibiydin.)

Sonuç: “are” dönüşüm geçirerek “were” oldu.

Özetlersek;

to be (dönüşmemiş hali)

am, is, are (geniş zaman hali)

was, were (geçmiş zaman hali)

Konuyu özetleyelim ve genel bir tekrar yapalım;

– Eğer bir cümlede did ya da was kullanılmışsa o cümle kesinlikle Basit Geçmiş Zaman (Simple Past Tense) diliminde kurulmuş bir cümledir.

– Yüklem “fiil” ise “tat” kullanılır. “Did” düz olumlu cümlelerde pek kullanılmaz ama olumsuz ya da soru cümlelerinde kesin kullanılır.

– Yüklem “isim” ya da “sıfat” ise “what/goods” kullanılır.

Şimdi size bir sorum var.

“O çalışkan bir kızdı” cümlesini İngilizceye çevirmek istersek,

did/was/were hangisini kullanırız?

She was/was/was a hardworking girl.

Cevabı kafanda belirlediysen şimdi sayfayı aşağı kaydır ve ayrıntılı bir şekilde cümlemizi kuralım.

Bakalım doğru mu yanıtladınız, kontrol edelim.

Öncelikli olarak cümlenin yüklemini dikkate almamız gerekiyor. Cumlemiz neydi;

“O çalışkan bir kızdı” Yukarıdaki cümlenin yüklemi “kızdı” kelimesidir. “Kızdı” kelimesi, “kız” kelimesinin çekimlenmiş halidir. O halde kelimenin kökü olan “kız” kelimesi dikkate almamız gerekiyor.

“Kız” kelimesi bir varlığı “adlandıran” bir kelime olduğu için isim türünden bir kelimedir.

Sonuç olarak, yüklemi isim türünden olan bir cümleyi İngilizceye çevirmek istediğimiz zaman was ya da were kullanmamız gerekirdi. Çünkü tat, yüklemi fiil olan cümleleri kurarken kullanılır. O halde cümlemizi İngilizceye çevirirsek.

Was mı yoksa were mü kullanmamız gerekiyor?

Was / were arasındaki farkı hatırladınız mı?

Hatırlayalım;

– was, am, is için,

– were, are için kullanılır.

O halde “was” kullanmamız gerekiyor. O çalışkan bir kızdı.

(She was a hardworking girl.) Gördüğünüz gibi, bu cümlede was kullandık. Çünkü daha önce de ifade ettiğim gibi, cümlenin yüklemi isim türündendir. Aşağıdaki cümleyi İngilizceye çevirirken ise tat kullanmamız gerekir. – O Almanyaya gitmedi. Yukarıdaki cümleyi çevirirken tat kullanırız. Needed? Çünkü cümlenin yüklemi fiil türünden bir kelime (gitmek) O halde cümleyi şöyle çevirmiş oluruz; – She/He did not go to Germany. Gördüğünüz gibi, bu cümlede tat kullandık. Çünkü cümlenin yüklemi, fiil türünden bir kelimedir.

At the moment hangi zaman?

At the moment / now (şu anda / şimdi)

The students are studying in the classroom at the moment / now. (Şu anda öğrenciler sınıfta ders çalışıyorlar.)

İngilizce Geniş Zaman -Simple Present Tense (do-does)

Present Continuous Tense Türkçe’deki şimdiki zamanın ifadesidir. Genellikle konuşma anında yaptığımız eylemlerden bahsederken kullanılır. Diğer kullanımlar da aşağıda detaylı olarak belirtilmiştir.

Auxiliary verbs (Yardımcı fiiller): am/is/are

Present Continuous Tense ile cümle kurulurken am / is / are yardımcı fiilleri kullanılır ve fiilin sonuna -ing takısı getirilir. Aşağıda bu zamanın kullanımıyla ilgili tablo yer almaktadır.

PRESENT CONTINUED ÖRNEK TABLO

Affirmative Negative Interrogative I’m going (Yürümüyorum) I’m not going (Yürümüyorum) Am I going? (Yürüyor muyum) You go (Yürüyorsun) You don’t go (Yürümüyorsun) Are you going? ( Yürüyor musun?) He/she/it goes (O yürüyor) He/she/it doesn’t go (O yürümüyor) Does he/she/it go? (O yürüyor mu? ) We’re going (Yürüyoruz) We’re not going (Yürümüyoruz) Are we going? (Yürüyor muyuz?) They go (Yürüyorlar) They don’t go (Yürümüyorlar) Are they going? (Yürüyorlar mi?)

PRESENT USE (ŞİMDİKİ ZAMANIN KULLANIMI)

► USE 1 – Now (Şimdi)

► We use the present continuous with continuous verbs to express that something is happening right now, at this moment. (Continuous present tense bir şeyin tam şu anda olduğunu veya yapıldığını anlatmak için kullanılır.)

examples;

– You’re learning English now. (Su anda İngilizce öğreniyorsun.)

– You’re not sleeping now. (Şimdi uyumuyorsun.

– I sit. (Oturuyorum.

– I’m not standing. (Ayakta Durmuyorum.)

– What are you doing? (Ne yapıyorsun?)

– I teach English. (İngilizce öğretiyorum.)

– Madonna rides a bicycle. (Madonna bisiklet surüyor.)

– Joe smokes. (Joe sigara içiyor.)

– Bill Gates travels by plane. (Bill Gates uçak ile seyahat ediyor.)

– Jane takes a picture. (Jane fotoğraf çekiyor.)

– People are waiting for the bus. (İnsanlar otobüs bekliyor.

– Why don’t you do your homework? (Niye ödevini yapmıyorsun?)

► USE 2 Longer Actions in Progress Now (Halen devam eden uzun süreli olaylar)

► In English, now can mean “this second”, “today”, “this month”, “this year”, “this century” and so on. Sometimes we use the present continuous to say that we are about to carry out a longer action that is in progress.

(İngilizce’de “now” yani “şimdi” şu anlamlara gelir. “tam bu anda”, “bu ay”, “bu yıl”, “bu yüzyıl” vs. Bazen Present Continuous Tense’i uzun süren bir eylemi yapma sürecinde bulunduğumuzu anlatmak için kullanırız.)

İngilizce de “now” kelimesi “şu an, bugün,bu ay,bu yıl,bu yüzyıl” gibi birçok anlam verebilir. Bazen şu anda aktif olarak yapmıyor olsak galle, süreç olarak içinde bulunduğumuz eylemlerden bahsederken Present Continuous kullanırız.

Örneğin “karate öğreniyorum” diyen bir kişinin, konuşurken karate yapması beklenemez.

examples;

(Aşağıdaki bütün örnekler bir lokantada yemek yerken söylenebilir)

– I’m studying to be a doctor. (Doctor olmak için çalışıyorum.)

– I’m not studying to be an engineer. (Mühendis olmak için çalışmıyorum.)

– I am reading a book. (Bir kitap okuyorum.)

– I’m not reading the newspapers right now. (Su anda hiç bir gazete okumuyorum.)

– Do you work on special projects? (Özel bir proje üzerinde çalışıyor musun?)

► USE 3 Near Future (Yakın Gelecek)

► Sometimes speakers use the present continuous to indicate that something will or will not happen in the near future.

(Bazen Present Continuous Tense bir şeyin o anda değil de yakın bir zamanda olacağını veya olmayacağını anlatmak için kullanılır.)

examples;

– I meet friends after work. (İşten sonra arkadaşlarla buluşuyoruz.)

– I’m not going to the party tonight. (Bu gece partiye gitmiyorum.)

See also  Calamagrostis X Acutiflora Lightning Strike? Quick Answer

– Isn’t he coming tonight? (O bu gece bizimle gelmiyor mu?)

► USAGE 4 Complaining with “Always” (“Always” kullanarak şikayette bulunma)

► The present continuous with words like “always” expresses that something happens often. Note that the meaning is like Simple Present but with negative emotion.

(Presen Continuous Tense “Always” gibi kelimelerle kullanıldığında bir şeyin yapıldığını veya olduğunu belirtir. Anlam Simple Present Tense’e benzer ve her zaman negatiftir. Bir şeyden şikayet ederken kullanılır.).

Immer kelimesi dışında ayrıca “constantly” veya “forever” kelimeleri ile kullanıldığında da, Present Continuous Tense rahatsız edici hoş olmayan bir eylemden yakınma anlamı verir. Anlam olarak present tense “i andırsa de , olumsuz duygu içerir. “always” “forever” veya “always” kelimeleri cümlede “to be” ve “verb+ing.” arasında bulunurlar

examples;

– She’s always late for class. (Derse hep geç kalıyor.)

– He’s always talking. (O surekli konuşur.)

– I don’t like them because they always complain. (Onları sevmem çünku hep şikayet ederler.)

– My brother always wears my shirts without asking me. (Kardeşim hep bana sormadan tişörtlerimi giyer.)

– Mary is always late for work. Someone should warn her. (Mary hep işe geç kalıyor. Birisi onu uyarmalı.)

– She talks all the time. I wish she would shut up. (Sürekli konuşuyor. Keşke biraz sussa.)

– You always talk about your father-in-law. (Sürekli kayınpederin hakkında konuşuyorsun.)

► Bazı fiiller Continuous present tense ile kullanılmaz. Bu Filler “state verbs” olarak adlandırılır.

Şimdiki zaman yapıları bir eylemin fiziksel ve görsel olarak yapıldığını gösterirler. Dolayısıyla sojut düşünmek, sevmek, anlamak, sahip olmak gibi sojut anlamlı filler continuous (sein+ -ing) yapısında kullanılamazlar. Bu fiiler Simple Tense ile ifade edilirler . Örneğin “I love you” Simple Present Tense ile yazılmasına rağmen, Türkçe’ye “Seni seviyorum” diye çevrilir.

– She loves chocolate. – Yanlis

– She loves chocolate. – Dogru

– I hate you – Yanlış

– I hate you – Dogru

– She doesn’t understand me – Yanlış

– She doesn’t understand me – Doğru

Bu fiillerden bazıları aşağıda verilmiştir.

– State of Mind (Zih Island Durumlar)

know, recognize, understand, recognize

believe, feel, guess, think

imagine, doubt, remember, forget

want, need, want, mean

– Emotional State (Duygusal Durumlar)

love, like, appreciate, please, prefer

Hate, dislike, fear, envy

mind, care

surprise, amaze, amaze

– Possession (Sahip Olma)

have, belong, possess, own

– Sense, Perception (Duyular, Algalama)

taste, smell, hear, feel, see

– Other tripod verbs (Diğer Filler)

look, seem, appear, sound, resemble, appear

cost, owe, weigh, same

be, exist, matter,

consist of, include, contain

► Bazı filler de hem Continuous hem de Simple formda kullanılabilirler. “love – like – hate – understand” gibi fiiller bu kategoriye girer. Fakat bu farklı kullanım, anlam farklılılığına da yol açar. Aşağıda iki zamanla da kullanılabilen ve farklı anlamlar taşıyan fiiller verilmiştir.

– THINK

(a) “What do you think of the new English teacher? I think he’s a nice man!”

(Yeni İngilizce öğretmeni hakkında ne düşünüyorsun? Bence iyi bir adam.)

(b) I am thinking about the exam tomorrow. It will be difficult.

(Yarınki sınavi düşünüyorum. Zor bir sınav olacak.)

(a) cümlesinde think, fikir gösteren soyut anlamlı bir fiildir. Kişilerin belli konularda fikir sahibi olmaları fiziksel bir durum değildir. (b) cümlesinde ise think , fiziksel ve görülebilir bir özelliği olan somut bir eylemdir. Örneğin birşey düşündüğünü görerek anladığımız bir kişiye “Öyle derin derin ne düşünüyorsun?” diye sorız. Düşünme eylemi fiziksel bir durum olmuştur.

– TO HAVE

(a) I have two cats and a dog. Do you have pets? (Benim bir köpeğim ve bir de kedim var. Senin evcil hayvanın var mı?)

(b) I am having a good time in my speaking class. (Konuşma sınıflarında hoş vakit geçiriyorum.)

Birinci cümlede “have” fiili sahip olmak anlamında asla continuous olarak kullanılamaz. İkinci örnekte ise ‘have’ fiili iyi zaman geçirmek, eylenmek anlamında somut bir yapıdadır.

– ODOR

(a) All flowers smell good. (Bütün çiçekler güzel kokar.)

(b) The little girl smells the flowers. (Küçük kız çiçekleri kokluyor.)

Birinci cümlede “smells” sojut bir eylemdir. Çiçekler kokma eylemini fiziksel ve görülebilir bir şekilde yapmazlar. Bu bir durumdur. İkinci cümlede ise “smell” fiili aktif bir anlamdadır. Küçük kızın bu koklama eylemini fiziksel olarak yapması görülüp, başkalarına da gösterilebilir.

CONTINUOUS PRESENT TIME EXPRESSIONS

(ŞİMDİKİ ZAMANDA ZAMAN BELİRTEN İFADELER)

Temporal expressions zaman belirten ifadelerdir ve İngilizce’de her zaman için farklı ifadeler kullanılır. Özellikle sınavlarda cümlenin hangi tense olduğunu anlamak için time expression’ların bilinmesi çok önemlidir.

– At the moment / now (şu anda / şimdi)

Students are studying in the classroom at the moment/now. (Su anda öğrenciler sınıfta ders çalışıyorlar.)

– Currently (Şu anda)

Currently all the farmers in the village are harvesting their crops. (Köydeki çiftçiler şu anda mahsüllerin topluyorlar.)

– For now (Şu esnada)

My father is going to buy a new car soon. He is currently using mine. (Babam yeni bir araba alacak. Su esnada benimkini kullanıyor.)

Ayrıca “Look! Listen! Be careful!” gibi ünlemler de arkasından gelecek cümlenin şimdiki zaman olacağını gösterir. Özellikle sınavlarda bu ipuçlarını yakalamak çok önemlidir.

– Listen! someone is following us (Dinle! Birisi bizi takip ediyor.)

– Looks ! A car is coming. (Baksana! Bir araba geliyor.)

► Spelling of the final –ing (-ing takısının yazılışı)

Fiilin son harfine bağlı olarak bazen -ing takısı farklı şekillerde yazılabilir. Aşağıdaki bu konuyla ilgili kurallar verilmiştir.

– Bir sessiz harf + -e gelirse -e düşer ve –ing eklenir.

dance dance

ride – ride

take – take

– Bir sesli + Bir sessiz harf gelirse sessiz harf çift yazılır ve – ing eklenir.

cut – cut

plan – plan

walk, walk

NOT: w, y, ve x harfleri çift yazılmaz.

Snow – snowing

repair – fix

pay – pay

– İki sesli + bir sessiz harf varsa -ing eklenir; sessiz harf çift yazılmaz

keep – keep

read – read

– İki sessiz harf varsa -ing eklenir; sessiz harf çift yazılmaz

sing – sing

wash wash

Has been have been nedir?

Standart olumlu bir cümle özne, “have/has” yardımcı fiili, “be” fiilinin üçüncü hâli (been) ve ana fiilin present participle (-ing) hâlinden oluşur. Geçmişte bir anda başlamış, şu ana kadar devam etmiş ve hâlen devam etmekte olan bir olay veya durumdan bahsederken kullanılır: We have been playing tennis for two hours.

İngilizce Geniş Zaman -Simple Present Tense (do-does)

Present Perfect Continuous veya Present Perfect Progressive, İngilizce dilbilgisinde süreklilik bildiren zaman yapılarından biri. Standart olumlu bir cümle özne, “have/has” yardımcı fiili, “to be” fiilinin üçüncü hâli (been) ve ana fiilin present participle (-ing) hâlinden oluşur. Geçmişte bir anda başlamış, şu ana kadar devam etmiş ve hâlen devam etmekte olan bir olay veya durumdan bahsederken kullanılır:

We’ve been playing tennis for two hours.

“Present Perfect” ile karşılaştırma [değiştir | kaynağı değiştir ]

Eğer cümlede vurgulanmak istenen tamamlanmış bir eylemin “sonucu” ise present perfect kullanılır:

I painted the room blue.

the room blue. I read the book you gave me.

Eğer vurgulanmak istenen eylemin “kendisi” ise ve eylem henüz “tamamlanmamış” ise Present Perfect Continuous (sürekli) zaman yapısı kullanılır:

I’ve been decorating the house all summer.

decorate the house all summer. I read the book you gave me. I still have 50 pages to read.

Bir eylemin süresinden bahsederken genellikle Continuous yapı kullanılır; o sürede tamamlanmış nesnelerden bahsederken ise present perfect kullanılır:

These Days hangi tense ile kullanılır?

I don’t like them because they are always complaining. Bu tense‘de de zaman zarfları genelde cümlenin sonunda kullanılır. En çok kullanılan zaman zarfları “now, just now, at that moment”dır. Bunların dışında “at present, today, nowadays, right now, these days, this (week, year, semester)” de kullanılır.

İngilizce Geniş Zaman -Simple Present Tense (do-does)

Website henuz yapım aşamasındadır. Okuldaki öğrencilerimin faydalanması için ders konuları ve sınavlar eklenmiştir.

Home > Advanced > Present tense Present tense Present tense

PRESENT CONTINUOUSLY

Positive Negative Question I am reading a book I am not reading a book Do I read a book? You’re reading a book You’re not reading a book Are you reading a book? He’s reading a book He’s not reading a book Is he reading a book? She’s reading a book She’s not reading a book Is she reading a book? It’s reading a book It’s not reading a book Is it a book? We’re reading a book We’re not reading a book Are we reading a book? You’re reading a book You’re not reading a book Are you reading a book? You’re reading a book You’re not reading a book Are you reading a book?

Kullanımı (Use) 1. İçinde bulunduğumuz anda yapmakta olduğumuz işleri anlatırız. ([Kardeşim şimdi ev ödevini yapıyor][My brother is doing his homework now])

2. Konuşma anında o eylemi gerçekleştiremiyor olsak galle, o sırada yapmakta olduğumuz işleri de bu tensle anlatırız. Bu bağlamda kullanacağımız zaman zarfları “this week, this year, this month, these days, at the moment…” ([Bu dönem kaç tane ders alıyorsun? ][How many courses are you taking this semester?])

3. Değişmekte olan durumları bu tense ile anlatırız. ([Para bugünlerde çok daha fazla önem kazanıyor][Money is becoming more and more necessary nowadays.])

4. Gelecek zaman ifade eden zaman zarflarıyla planladığımız eylemleri anlatırız. ([Gelecek cumartesi büyükbabamı ziyaret edeceğim][I will visit my grandfather next Saturday.])

5. “Always” and “Always” ile birlikte kullanılır. Genis zaman ifade eder. Hoş karşılamadığımız durumları ifade ederken kullanırız([Sürekli Ayşe’yi şikayet ediyorsun][You always complain about Ayşe]). Always veya constantly zarfları fiilden önce kullanılmalıdır. Kuralları

Tablodan da anlaşılacağı gibi Affirmative(positive)[ olumlu ]cümle kurarken kural; ”subject + am/is/are + verb(ing) + complement” şeklindedir. (I’m reading an article about Present Continuous Tense right now) Dikkat edilmesi gereken nokta ise hangi özneye hangi yardımcı fiili kullanacağımızdır. Özne eğer 1. tekil kişi (I) ise yardımcı fiili “am” olur. 3. tekil kişilerde (he/she/it) yardımcı fiil olarak “is” kullanılır. Diğer bütün öznelerle (we/you/they) “are” yardımcı fiili kullanılır. Özne ve yardımcı fiilden sonra kullanacağımız fiile “ing” takısı getirilir. Bazi özel durumlarda fiile “-ing” takısı getirilirken değişiklikler olur. Ayrıntılı bilgi için

Olumsuz (Negative) cümle kurarken kuralımız; ”subject + am not/is not/are not + verb(ing) + complement” şeklindedir. Tablodanda anlaşılacağı gibi olumlu (Positive) cümleden tek farkı; yardımcı fiilden sonra “not” olumsuzluk ekinin getirilmesidir. ([9/K sınıfının öğrencileri öğretmenlerini dikkatlice dinlemiyorlar.][The students in 9/K do not listen carefully to their teacher.)

Soru (question) cümlelerinde kullanacağımız kural ise;

Am, is, are + Subject + Verb(ing) + Complement + ?

Seklindedir. Öznesi 1. tekil kişi (I) olan bir soru cümlesinde, cümlenin başına ”bin” getirilir. Öznesi 3. tekil kişi (he/she/it) olan bir soru cümlesinde, cümlenin başına “is” getirilir. Diğer öznelerde (we/you/they) ise “are” getirilir. Fiilimiz yine “ing” ekini alır. ([Ders mi çalışıyorsun?][Are you studying?])

examples

At the time of speaking you are now learning English.

You’re not swimming now.

I sit.

I’m not standing

They read their books.

You don’t watch TV.

What do you do?

Why don’t you do your homework? Longer campaigns are now running. I’m studying to become a doctor.

I’m not studying to be a dentist.

I’m reading the book Tom Sawyer.

I’m not reading any books right now.

Do you work on special projects at work?

Don’t you teach at the university now? Near future I’m meeting up with some friends after work.

I’m not going to the party tonight.

Is he visiting his parents next weekend?

Isn’t he coming with us tonight? Repetition and irritation with “always” and “always” She’s always late for class.

He talks all the time. I wish he would shut up.

I don’t like them because they always complain.

Kullanılan Zaman Zarfları

Bu tense’de de zaman zarfları genelde cümlenin sonunda kullanılır. En çok kullanılan zaman zarfları “now, right now, at this moment”dır. Bunların dışında “present, today, these days, right now, these days, this (week, year, semester)” de kullanılır. (Inflation is going down these days – My mother is going to Istanbul today – What are you doing? etc.)

Do does hangi öznelere gelir?

Do ; You,we,they ,these,those,Ayşe and Hilmi gibi çoğul özneler ile birlikte kullanılmaktadır. Bunlara ek olarak da I kişi zamiriyle de kullanılır. Örnek: They don’t like boks (Kitapları sevmezler.) Does; He,She,İt That,This,Ayşe,Hilmi gibi tekil özneler ile birlikte kullanılmaktadır.

Geniş zaman nasıl kullanılır?

Present Simple Tense (İngilizce Geniş Zaman) Exercises

Herkes tarafından bilinen gerçekleri, planlanan eylemleri anlatırken, belli bir süre zarfında tekrarlanan eylemleri, değişmeyen durum, duygu ve arzuları ifade ederken kullanılır. Sürekli tekrarlanan eylemleri anlatırken kullanılır.

İngilizce Geniş Zaman -Simple Present Tense (do-does)

İngilizce gramer konuları arasında en fazla kullanılan Simple Present Tense ya da geniş zaman İngilizce fiil çekimi bakımından da kullanımı en kolay olan zamanlardan biri olarak bilinir. Simple Present Tense yani Türkçe anlamıyla geniş zaman sürekli yapılan eylemleri ifade etmek için kullanılır.

Simple tense exercises (İngilizce Geniş Zaman).

Herkes tarafından bilinen gerçekleri, planlanan eylemleri anlatırken, belli bir süre zarfında tekrarlanan eylemleri, değişmeyen durum, duygu ve arzuları ifade ederken kullanılır.

Sürekli tekrarlanan eylemleri anlatırken kullanılır.

I drink two cups of coffee every morning.

He goes to the theater once a week.

Değişmeyen durum, duygu ve arzuları ifade ederken kullanılır.

She works in London

I like chocolate

Planlanan eylemleri anlatırken kullanılır.

He will take an exam in April

My family is coming to see us on Monday

Herkes tarafından bilinen gerçekleri anlatırken kullanılır.

The sun sets in the west

Water boils at 100 C

Talimat ve yön bildirirken ingilizce geniş zaman kullanılır.

The contents in hot water.

You take bus number 12 to Kadıköy

Önceden programlanmış olayları anlatırken kullanılır. Bu kullanım türünde cümleler her ne kadar gelecek zaman anlamı taşısa bile geniş zaman kurallarına göre ifade edilir.

The exam starts tomorrow at 10 am.

The ship leaves Kabatas at 10pm tonight

Özellikle çocuk kitaplarında hikaye anlatımında kullanılır.

Simple Present Tense Konu Anlatımı

Present simple Olumlu Cümleler

Geniş zamanı olumlu cümle içinde kullanırken İngilizce formülü oldukça basittir. Burada dikkat edilmesi gereken tek kural üçüncü tekil şahıslarda fiil yapısına göre ”-s ” eki alır.

subject + verb (he/she/it -s) + object

Özne + Yüklem (üçüncü tekil şahıslarda fiil s takısı alır) + Nesne

Simple present tense Örnekler

You work on the weekends.

She gets up early

My father goes to work every day

Simple Present Olumsuz Cümleler

İngilizce geniş zamanın yardımcı fiili olan do, üçüncü tekil şahıslarda -es eki alarak does olarak kullanılır. İngilizce olumsuz cümleerde yardımcı fiil -s eki aldığı için asıl fiil mastar halde olmak zorundadır.

subject + does/does + not + verb + object

Özne + does/does + not + Yüklem + Nesne

Simple present tense Örnekler

She (doesn’t) like football.

We speak (no) Turkish.

I don’t drink milk.

Simple Present Tense Soru Cümleleri

İngilizce geniş zamanın yardımcı fiili olan “do”, üçüncü tekil şahıslarda -es eki alarak does olarak kullanılır. İngilizce soru cümlelerinde yardımcı fiil -s eki aldığı için asıl fiil mastar halde olmak zorundadır.

Does/Does + subject + verb + object

Tut/Tut + Özne + Yüklem + Nesne

Simple present tense Örnekler

do i like math

Does it eat dried cat food?

Do you play soccer?

Present simple Fiil Çekimleri

Üçüncü tekil şahıslar için fiiller ister zaman -s ile bitmelidir.

think – thinks

give – gives

want want

Üçüncü tekil şahıslarda yapılan olumsuz ya da soru cümlelerinde ise “does” olarak -s takısı kullanıldığı için ardından fiil mastar haliyle kullanılır.

She doesn’t want ice cream / She doesn’t want ice cream

does she want ice cream

Üçüncü tekil şahıslarda -y ile biten fiiller -s takısı alırken, çoğunlukla fiilin sonunda yer alan -y harfi -ies şekline dönüştürülür.

fly flies

cry – cry

marry – marries

Üstte yer alan madde ise bazi istisnai fillillerde geçerli değildir. Bu fiiller -y harfi düşmeden -s takısı alır.

play – plays

pray – pray

Üçüncü tekil şahıslarda -ss, -x, -ch, -sh ile biten fiiller ise -es takısı alır.

happen – goes

fix – fixes

catch – catches

push – pushes

Simple Present Tense Alıştırmalar

Alice goes to the cinema every day.

she speaks French

She mixes crema and milk.

He likes to play the violin

Simple Present Tense Zaman Zarfları

always daima i love you always sometimes bazen i sometimes go to the cinema mostly genellikle i mostly listen to classical music often sık sık i often visit him never asla i never smoke all .. her .. i go fishing every monday every day your friend i read every Rarely nadiren a book a day I rarely smoke

İngilizce geniş zaman cümlesi kurarken dikkat edilmesi gereken en önemli nokta “never” gibi cümlenin anlamını olumsuz hale getiren zaman zarfları kullanırken cümle içinde “not” kullanılmaz.

English Grammar–Do,Does,Don’t,Doesn’t

English Grammar–Do,Does,Don’t,Doesn’t
English Grammar–Do,Does,Don’t,Doesn’t


See some more details on the topic do does dont doesnt konu anlatımı here:

Do Does Kullanımı ve Konu Anlatımı – Wordly

Don’t you want to come to this event with me? I am sure we will have a lot of fun. (Benimle bu etkinliğe gelmek istemez misin? Çok eğleneceğimize eminim.) Doesn …

+ Read More

Source: www.getwordly.com

Date Published: 1/12/2022

View: 6903

Do Does Kullanımı ve Ayrıntılı Konu Anlatımı | İnteringilizce Blog

Kısaca anlatmak gerekirse İngilizce geniş zaman yardımcı fiilleri do ve does’dır. Olumsuz cümlelerde do not/ don’t ve does not/ doesn’t şeklinde …

+ View More Here

Source: www.interingilizce.com

Date Published: 12/10/2022

View: 3160

İngilizce Geniş Zaman -Simple Present Tense (do-does)

İngilizce Geniş Zaman -Simple Present Tense (do-does) – Konu anlatımı. The teacher Simple present … Kısaca “don’t” yada “doesn’t” şeklinde kullanılır.

+ View Here

Source: www.ingilizce-kelime.com

Date Published: 9/13/2021

View: 6604

Do Does Kullanımı – Çağrı Dil Okulu

You don’t wash the dishes every evenings.(sen her akşam bulaşık yıkamazsın); He doesn’t walk the dog every Saturday.(o her cumartesi …

+ View More Here

Source: cagridilokulu.com.tr

Date Published: 7/18/2022

View: 4684

İngilizce Do Does Kullanımı Örnekleri, Olumlu, Olumsuz Ve …

İngilizce Do Does Olumlu Cümleleri ile Konu Anlatımı … olarak değerlendirildiği için daha, ‘doesn’t ya da don’t” biçiminde ele alınır.

+ View More Here

Source: www.hurriyet.com.tr

Date Published: 6/18/2022

View: 5835

Do Does Kullanımı | 10+ Farklı Kullanım & Örnekler

Bu durumda do not ve does not ifadelerini elde etmiş oluruz. I do … Do does dont doesnt konu anlatımı ayrıca soru cümleleri olarak da bilinmesi gereken …

+ Read More Here

Source: ingilizce102.com

Date Published: 8/8/2022

View: 5646

Top 16 do does don’t doesn’t ile ilgili cümleler en iyi 2022

Özet: Do ve does, İngilizce dil bilgisi konuları arasında oldukça önemli bir yere sahiptir.

+ Read More Here

Source: phohen.com

Date Published: 10/23/2022

View: 6463

Simple Present Tense (Geniş Zaman) Konu Anlatımı | WSE

She does not (doesn’t) like football. We don’t (do not) speak Turkish. I don’t drink milk. Simple Present Tense Soru Cümleleri. İngilizce …

+ View Here

Source: www.wse.com.tr

Date Published: 11/23/2022

View: 6563

Do Does Kullanımı ve Konu Anlatımı

Do ve does, İngilizce dil bilgisi konuları arasında oldukça önemli bir yere sahiptir. Kelime anlamı olarak ‘yapmak’ anlamına gelen bu iki yardımcı fiil, present simple yani geniş zaman kipinde kullanılmaktadır. Yazının devamında do ve does yardımcı fiillerinin kullanımda uymanız gereken gramer kuralları, olumlu – olumsuz cümle örnekleri, iki fiilin soru cümlelerindeki kullanımı, present simple zaman kipi ile bağlantısı ve did yardımcı fiili ile karşılaştırılmaları ile ilgili detaylı bir anlatım bulabilirsiniz. Hazırsanız hemen başlayalım.

İNGİLİZCE ÖĞRENMENİN KOLAY YOLU Wordly’nin kullandığı özel yöntemle kolayca kelime öğrenin. ŞİMDİ ÜCRETSİZ DENEYİN!

Do Tut Kullanımında Gramer Kuralları

“Do” ve “does” cümle örnekleri, to do, yani yapmak fiilini öğrenmeye başlamak için doğru bir yoldur. Do ve does bazı durumlarda yardımcı fiil olarak kullanılmaktadırlar. Bu tür fiiller, ana fiilin anlamını bir cümlede genişletir. Do ve does yardımcı fiilleri dil bilgisi kurallarına göre present simple yani geniş zaman kipinde kullanılmaktadır. İki yardımcı fiili detaylı olarak inceleyelim;

Do fiilinin ana tanımı “bir eylemi gerçekleştirmek” tir. Does’ın ana tanımı ise, “bir başkasının başarısına gönderme” dir. Your iki kelime de temelde aynı anlama gelir, çünkü tut, do fiilinin üçüncü tekil şimdiki zaman halidir. Aradaki fark, kelimelerin kullanım şekilleridir.

Benzerlikler

Tut, do’nun bir formu olduğundan. Yours, iki kelimenin de birçok ortak noktası vardır.

Your ikisi de fiil ya da eylem sözcükleridir.

what do you do on monday (Pazartesileri neler yaparsın?)

How does this thing work? (O şey nasıl çalışır?)

Your ikisi de geniş zamanda kullanılır.

I love this movie. (Bu filmi severim.)

She wants to work as a teacher. (O bir öğretmen olarak çalışmak istiyor.)

Your ikisi de aynı genel tanıma sahiptir.

I do my homework every evening. (Your gece ödevlerimi yaparım.)

She does her homework every night. (Oh, you gece ödevlerini yapar.)

Your ikisi de cümle ve sorularda aynı konumda kullanılır.

do you like Manti? (Mantı Sever Misin?)

Does your cousin like mantı? (Kuzenin manti sever mi?)

Anlam açık olduğunda your ikisi de ana fiilin yerini alabilir.

How you do that? (Onu nasıl yaparsın?)

How does she do it? (Onu nasıl yapar?)

Farklılıklar

Do kelimesinin sözlük tanımı aslında “gerçekleştirmek” ve “çözmek” gibi çeşitli tanımları içerirken, does’ın yalnızca bir tanımı vardır. Dos ve do sözcüklerinin arasındaki temel fark bu iki kelimenin kullanım şekilleridir. Do ve does’ın farklı kullanım şekillerini beraber inceleyelim;

Tu, “you”, “we”, “they”, “these”, “those”, ya da “Alicia and he” gibi çoğul özneler ile beraber kullanılmaktadır. Bunlara ek olarak I kişi zamiri ile de beraber kullanılmaktadır.

Örnek: We don’t like oranges. (Biz portakal sevmeyiz.)

Does ise, “she”, “he”, “it”, “that”, “this” ya da Alicia gibi tekil özneler ile beraber kullanılmaktadır.

Örnek: Alicia doesn’t like oranges. (Alicia portakal sevmez.)

Thu, emir cümleleri veya komutları oluşturmak için kullanılabilir.

Örnek: Do your work! (İşini jap!)

Hat hiçbir zaman emir cümleleri oluşturmak için kullanılmaz.

Örnek: Do your work! (Bu yanlış bir kullanımdır.)

Do ve does’ın cümle içinde kullanımı

Do ve do cümle içinde kullanıldıklarında genellikle cümlenin başında kullanılmazlar. Fakat bunun dışında herhangi bir yerde konumlandırılmaları mümkünür. Do’nun çoğul zamirler ile, does’ın da tekil zamirler ile kullanıldığını hatırlattıktan sonra çeşitli cümle örneklerini beraberce inceleyelim;

We can do better. Let’s try harder! (Bundan daha iyisini yapabiliriz. Haydi biraz daha sıkı deneyelim!)

Hilmi and Hilmiye do whatever they want on Fridays. (Hilmi ve Hilmiye cuma günlerinde ne isterlerse onu yaparlar.)

He does everything for us. We just sit and wait for him. (O bizim için her şeyi yapıyor. Biz yalnızca oturup onu bekliyoruz.)

I really want to do my best in this stage. (Bu sınavda gerçekten yapabileceğimin en iyisini yapmak istiyorum.)

That makes no sense. (Bunun hiçbir anlamı yok / Bu hiçbir anlam ifade etmiyor.)

Do ve does’ın soru cümlelerinde kullanımı

Do ve do soru cümlelerinde genellikle cümlenin başında kullanılırlar, fakat cümle başında kullanılmadığı durumlar da mevcuttur. Basit bir soru tümcesinde, do veya does ifadelerinin ardından genellikle özne ve ardından eşlenik fiil gelir.

Do ve does’ın cümlenin başında kullanıldığı türde sorular genellikle yes – no questions yani evet – hayır soruları olarak bilinir. Eğer cümle, who, where, what, why ya da, if ile başlamışsa, do ya da does yapıları bunlardan hemen sonra kullanılabilir.

Ornekler:

What does Alicia want for dinner? (Alicia akşam yemeğinde ne istiyor?)

Does Antalya have many beaches? (Antalya’nın birçok sahili var mıdır?)

Where do you find your earrings? (Kupelerini nerede buldun?)

When does she usually get home from work?

who washes your dishes (Senin bulaşıklarını kim yıkıyor?)

Do you know it’s rude to behave like this? (O şekilde davranmanın kaba bir şey olduğunu biliyorlar mi?)

How many times do I have to tell you that I don’t want to come to the concert with you tonight? (Sana bu akşamki konsere gelmek istemediğimi daha kaç defa söylemeliyim?)

Do ve do yardımcı fiilleri ile ilgili yapmamanız gerekenler;

Do ve do kullanıyorsanız ana fiile ‘s’ takısı eklememelisiniz. Açık uçlu sorulara başlarken do ve tut kullanmamalısınız. Do ve does’ı to be fiili ile beraber kullanmamalısınız.

To do fiili, yardımcı fiil olarak kullanılabildiği gibi bir action verb olarak da kullanılabilmektedir. Yukarıda ve yazının devamında, fiilin yardımcı fiil olarak kullanıldığı durumlar ile ilgili detaylı bilgi mevcut. Şimdi do fiilinin bir action verb yani eylem fiili olarak kullanıldığı durumları inceleyelim.

Bazı durumlarda, tun fiili aynen perform yani koşmak fiili gibi, bir eylemi ifade etmek için kullanılabilir.

Önemli bir hatırlatma:

Present simple yani geniş zaman kipinde he, she ve it beraber kullanıldığı ve -o ile biten fiile ‘es’ ekliyor.

do – does

go – go gibi.

Sonuc olarak:

1. Do, yapmak anlamında kullanılan bir yapıdır. Olumlu yapıda bir kelimedir. I yani ben, you yani sen, we yani biz ve sie yani siz kişi zamirleri ile beraber kullanılmaktadır.

Cumle örnekleri:

Do you like dancing? (Dans etmeyi Sever Misin?)

Do something to stop the pain. (Ağrıyı durdurmak için bir şey yap.)

2. Not, not’ın kısaltılmış versiyonudur. Do ile beraber kullanılan olumsuzluk eki ‘not’ yapıya olumsuzluk anlamı katmaktadır. Don’t do it, Kelime anlamı olarak ‘yapmamak’tır. Do gibi, I yani ben, you yani sen, we yani biz ve sie yani onlar kişi zamirleri ile beraber kullanılmaktadır.

Cumle örnekleri:

I sleep / don’t like to sleep for hours. (Saatlerce uyumayı sevmem.)

That’s fine. I do not want to know. (Sorun değil. Bilmek istemiyorum.)

3. Tut, aynı do gibi, yapmak anlamında kullanılmaktadır. Burada dikkat edilmesi gereken önemli bir nokta bulunuyor. Bu yardımcı fiil, present simple yani geniş zaman kipinde, he yani eril o, she yani dişil o, ve it yani o kişi zamirleri ile beraber kullanıldığı için, do fiiline -es takısı gelmektedir. Kelime yapı olarak olumludur.

Cumle örnekleri:

He loves his dog. (O köpeğini sever.)

She does her homework. (O ödevini yapar.)

4. Don’t do it, don’t do it’ın kısaltılmış versiyonudur. Not olumsuzluk eki alarak ‘yapmamak’ anlamını vermektedir. He, she has it ile beraber kullanılır ve -es takısı bu sebeple kullanılmıştır.

Cumle örnekleri:

He doesn’t like talking so loud. (O kadar yüksek sesle konuşmayı pek sevmez.)

She doesn’t eat meat at all. (O hiç et yemez.)

5. Son olarak, do ve do soru cümlelerinde cümlenin başına gelmektedir.

Cumle örnekleri:

Do you like listening to music? (Müzik dinlemeyi sever misin?)

Does she know you’re here? (O senin burada olduğunu biliyor mu?)

İngilizce Do ve Does ile Olumlu Soru Cümleleri

Yukarıda do ve does yapıları ile ilgili detaylı anlatımı inceleyebilirsiniz. Yapılar ile ilgili olumlu soru cümlesi örneklerine beraber bakalım;

Do you like to sing a song? (Şarkı söylemeyi sever misin?) / Burada gördüğünüz gibi do yardımcı fiili cümle başına getirilerek kullanılmıştır. How do you go to work every morning? (Her sabah işe nasıl gidiyorsun?) / Burada ise, do yardımcı fiili, how yapısı ile beraber kullanıldığı için ikinci sırada kullanılmıştır. Does she know how much you want to be at this party and today is your birthday? (O senin bu partiye ne kadar çok katılmak istediğini ve bugün senin doğum günü olduğunu biliyor mu?) Does Remzi know how angry you are with him? Maybe you should tell him. (Remzi senin ona ne kadar kızgın olduğunu biliyor mu? Belki de kendisine söylemelisin.) Does Leyla regularly feed her cat every day? (Leyla her gün düzenli olarak kedisine yemek veriyor mu?) Does your friend help you with that important project you need to prepare for work? How do you prepare to graduate from high school? how do you dress (Lise mezuniyetin için nasıl hazırlanırsın? Nasıl giyinirsin?) / Burada da görüldüğü üzere, do yardımcı fiili how yapısı ile beraber kullanıldığından cümlede ikinci sırada kullanılmıştır. Do you like long walks in nature? We can go for a walk together this weekend. How often do you visit your family? (Aileni ne sıklıkla ziyaret edersin?) Where do you live? Is your house near the city center? (Nerede yaşıyorsun? Evin şehir merkezine yakın mi?)

İngilizce Do ve Does ile Olumsuz Soru Cümleleri

Do ve do ile ilgili olumsuz yapıdaki soru cümlelerini de inceleyelim;

Don’t ve does’t, not olumsuzluk eki içerdiklerinden yapı olarak olumsuzlardır. Fakat cümlenin bütünü zaman zaman olumlu bir anlama da isaret ediyor olabilir.

Don’t you wish you had a teacher like her? (Onun gibi bir öğretmen istemez miydin?) Won’t you come to this event with me? I am sure we will have a lot of fun. (Benimle bu etkinliğe gelmek istemez misin? Çok eğleneceğimize eminim.) Doesn’t Ricky want to eat with us too? If you want, we invite him too. (Ricky de bizimle yemek yemek istemiyor mu? İstersen onu da davet edelim.) Don’t you want a good working life for yourself too? (Sen de kendin için iyi bir kariyer hayatı istemez misin?) Doesn’t she look very tired? She must have been working all night on this project. (O çok yorgun görünmüyor mu? Tüm gece o proje için çalışmış olmalı.) You never see a movie in the cinema, do you? (Onlar hiç, bir sinemada film izlemiyor, izliyorlar mı?) Has he no life? Why is he so interested in your life? (Onun bir hayatı yok mu? Neden senin hayatın ile bu kadar çok ilgileniyor?) Doesn’t she just look like her father? Beautiful, is not it? (Tıpkı babasına benzemiyor mu? Ne hoş değil mi?) Don’t we have English class tomorrow morning? (Bizim yarın sabah İngilizce dersimiz yok mu?) Don’t they know that if you talk so rudely, it’s the end of the conversation for me? (O kadar kaba konuşulduğunda benim için o konuşmanın bitmiş olacağını bilmiyorlar mı?)

İngilizcede Simple Present Tense (Geniş Zaman) Kullanımı

İngilizcede simple present ya da present simple olarak anılan zaman kipi, dilimizde geniş zaman olarak ifade edilmektedir. Bu zaman kipi kullanılarak kurulan cümlelerde your zaman geçerli olan bir başka deyişle değişmeyen olaylar ve durumlar belirtilmektedir. Buna ek olarak simple present tense, alışkanlıkları da ifade ederken kullandığımız bir zaman kipidir. Koşarım, yaparım, giderim, gelirim gibi yapılar kullanılmaktadır. Yani bu zaman kipinde fiilin ilk hali – verb one – kullanılmaktadır. İngilizce geniş zamanda yardımcı fiil olarak ise, do ve does yardımcı fiilleri kullanılmaktadır. Bu zaman kipinde olumlu cümlelerde yardımcı fiiller kullanılmamaktadır. Yardımcı fiiller olumsuz cümlelerde ve soru cümlelerinde kullanılmaktadır. He yani eril o, she yani dişil o ve it yani o söz konusu olduğunda yani üçüncü tekil şahıslar ile beraber does yardımcı fiili kullanılmaktadır. Diğer özneler ile ise do yardımcı fiili kullanılmaktadır.

Bu özet bilginin ardından, do ve does’ın simple present tense’te nasıl kullanıldığını ve bu iki yardımcı fiilin did yardımcı fiili ile olan bağını irdelemeye geçelim.

Geniş zaman, fiilin temel halinin kullanıldığı bir zamandır:

I live in berlin. (Ben Berlin’de yaşarım / yaşıyorum)

Yukarıda da belirtmiş olduğumuz gibi, üçüncü tekil şahıslarda, fiil -s takısı almaktadır.

He lives in Berlin. (O Berlin’de yaşar / yaşıyor.)

Geniş zaman soruları

Aşağıdaki soru cümlesi örneklerini inceleyelim.

Do you play the guitar? (Guitar çalar mısın / çalıyor musun?)

Where do you work? (Nerede çalışırsın / çalışıyorsun?)

Does jenny play baseball? (Jenny Basketbol oynar mı / oynuyor mu?)

Where does she come from? (O Nereli?)

Where do they meet? (Onlar nerede bulusur?)

Do ve does, present simple yani geniş zaman kipinde soru cümleleri kurarken kullanılmaktadır. Aynı zamanda where, what when gibi kelimeler ile kurulan soru cümlelerinde de kullanılmaktadırlar.

do it, did it

Do, does ve did İngilizce gramer konuları arasında oldukça karıştırılan ifadelerdir. Bu üç yapı da, to do yani yapmak fiilinin birer formudur. Does, do’nun simple present tense’te üçüncü tekil şahıslar için kullanılan formudur. Did ise, Simple Past Tense’te tüm özneler ile beraber kullanılan formudur.

To do fiili bir eylem fiil olarak kullanılabildiği gibi, bir yardımcı fiil olarak da kullanılabilmektedir.

Fiilinin yardımcı fiil olarak kullanılması to do

Do, does ve did yardımcı fiilleri, cümlede başka bir fiilin birinci hali ile kullanılmaktadırlar. Yapıların bu şekilde kullanılmasındaki amaç, olumsuz yapıda cümleler kurmak, soru cümleleri kurmak ya da bir şeye vurgu eklemektir.

No, has not ile olumsuz cümleler

Bu yapılar ile beraber bi olumsuz cümle kurmak için genellikle yapıların kısaltılmış halleri kullanılmaktadır. Cümlede geçen fiil ilk hali ile kullanılır ve bu fiile, don’t, does’t ya da did’t yardımcı fiilleri eşlik eder.

See also  Lord Of All Nations Grant Me Grace Lyrics? The 97 New Answer

Bir hatırlatma:

Eğer cümleye vurgu eklemek istiyorsanız, yapıları kısaltma halinde değil, uzun halleri ile kullanmalısınız – don’t, don’t ya da tat didn’t gibi –

Kişi zamirleri ve yardımcı fiiller

Me (Ben) – Don’t do it / Don’t do it

You (Sen) – Don’t do it / Don’t do it

We (Biz) – Do not / Don’t

You (Onlar) – not/not

He (Eril o) – Doesn’t / Doesn’t

She (Dişil o) – Does not / Does not

It (Nötr o) – Does not / Does not

Do, does ve did ile yes – no questions (evet – hayır soruları)

Evet – hayır ile cevaplanacak bir soru oluşturmak için, soruya do, does veya did, (olumsuz sorular için do not, does not, did not) ile başlayın ve ardından kişi veya eylemi yapan şeyi ekleyin, ardından fiilin temel biçimini ve son geri kalanını ekleyin.

Olumlu yapılar şu şekilde tamamlanmalıdır:

I (Ben) – Do / Past: Tat

Du (Sen) – Do / Past: Tat

We (Biz) – Do / Past: Act

You (Onlar) – Do / Past: Tat

He (Eril o) – Tut / Past: Tat

She (Dişil o) – Tut / Past: Tat

It (Nötr o) – does / past: act

Olumsuz yapılar ise şu şekilde tamamlanmalıdır:

I (Ben) – Do not / Don’t / Past: Did not / Didn’t

You (Sen) – Do not / Don’t / Past: Did not / Didn’t

We (Biz) – Do not / Don’t / Past: Did not / Didn’t

Sie (Onlar) – Do not / Don’t / Past: Did not / Didn’t

He (Eril o) – Doesn’t / Doesn’t / Past: Didn’t / Didn’t

She (Dişil o) – Don’t / Don’t / Past: Didn’t / Didn’t

It (Nötr o) – Does not / Doesn’t / Past: Did not / Didn’t

Do, does ve did ile Wh – Questions (Whsoruları)

Wh- soruları, cevap olarak evet ya da hayırdan fazla bilgiye ulaşmak amacı ile yönetilmiş sorulardır. Wh- sorulara what, when, who, where how much, how many ve wie ile başlayan sorular örnektir.

Bir wh-soru cümlesi kurmak için, cümlenin başına wh ile başlayan kelimeyi, sonrasına do, does ya da did yardımcı fiillerinden birini sonra cümlenin öznesini, hemen ardından ilk hali ile cümlenin fiilini ve sonra da geriye kalan kısımlar. Kural su şekildedir:

Do Does Kullanımı ve Ayrıntılı Konu Anlatımı

Kolayca İngilizce Kelime Öğrenmek İster misin? İnter İngilizce: Kullandığı özel yöntemle kolayca kelime öğretiyor. Ucretsiz Indirip Deneyin! Uygulamayı İndir

İngilizcede sıklıkla duyduğumuz eylemlerden biri olan “do/does” Türkçede “yapmak” anlamına gelmektedir. Bu yardımcı fiilin “do/does” şekli Present Simple Tense yani İngilizce Geniş Zaman kipinde kullanılır.

Geniş bir anlama sahip olan bir kelime olduğundan çok fazla şeyi söylerken kullanılabilen bir fiildir. Üçüncü tekil şahıslarda yani he/she/it ile kullanımında yardımcı fiilimiz does olarak kullanılırken, diğer şahıslarda do olarak kullanılır.

Günlük hayatımızda birçok şeyi yaptıüımızı belirtirken kullanabileceğimiz bir yardımcı fiil olduğu için do/does kullanımını öğrenmek oldukça önemlidir.

Does Kullanımında Gramer Kuralları Nedir do?

Yukarıda da belirttiğimiz gibi do/does cümlede birer yardımcı fiil olarak kullanılır ve bu sayede ana fiilin anlamını genişletir. Do ve does yardımcı fiilleri gramer kurallarına göre cümlede geniş zaman (present simple) kipinde kullanılır.

İki yardımcı fiilin anlam olarak pek bir farklılıkları yoktur fakat üçüncü tekil şahısları kullanırken does kullanılır, diğer şahıslarda ise do kullanılır. Ornegin;

Hepimiz İngilizce öğreniyoruz, problem unutma da. İnter İngilizce: Kullandığı özel yöntemle kolayca kelime öğretiyor. Ucretsiz Indirip Deneyin! Uygulamayı İndir

I wash up every night after eating. Your akşam yemekten sonra bulaşıkları toplarım.

He does the dishes every night after dinner. Your akşam yemekten sonra bulaşıkları toplar.

Yukarıdaki iki cümlede de genel anlam aynıyken sadece cümlenin öznesi farklıdır ve do/does yardımcı fiili de buna uygun olarak kullanılmıştır.

Kısaca anlatmak gerekirse İngilizce geniş zaman yardımcı fiilleri do ve does’dır. Olumsuz cümlelerde do not/ don’t ve does not/ does not şeklinde kullanılır, soru cümlesi yapmak istendiğinde ise do/does cümle başına gelir.

Bu noktada do/does yardımcı fiilini cümle içinde kullanırken dikkat etmemiz gereken bazı unsurlar karşımıza çıkmaktadır;

Olumsuz ya da soru cümlelerinde does ve does not kullanıldığında fill -s takısı almaz.

Is he preparing dinner? O akşam yemeği hazırlar mi?

He prepares dinner. / He doesn’t prepare dinner. O yemeği hazırlar./ O yemeği hazırlamaz.

Gördüğünüz gibi soru cümlesi ve olumsuz cümlede prepare fiili -s takısı almamıştır.

İngilizcede Do ve Does ile Olumlu Soru Cümleleri

Yukarıda anlattığımız kurallara göre örnekleri genişleterek konuyu pekiştirelim;

Do you sing songs when you’re alone? Yalnız kaldığında şarkılar söyler misin? What time do you wake up in the morning? Sabahları ne zaman kalkarsın? How do you study for your exams? Sınavlarına nasıl çalışırsın? does she work here O burada mi calışıyor? Do you like watching black and white movies? Siyah beyaz filmler izlemekten hoşlanır mısın? How often do you drink water a day? Bir gün içinde ne sıklıkla su içersin? Does he go for a walk every day? O you gün yürüyüşe çıkar mı? Where do your parents live? Ailen nerede yaşıyor? When do you eat your first meal of the day? Günün ilk öğününü ne zaman yiyorsun? How often do you use your phone? Telefonunu ne sıklıkla kullanıyorsun?

İngilizcede Do ve Does ile Olumsuz Soru Cümleleri

Do ve Does’ın olumsuz halleri don’t ve does’t olarak kullanılır. Bu şekilde olumsuz soru cümlesi kurarken unutmamamız gereken bir nokta yapı olarak olumsuz olsa da bazen soru cümlesinin anlamı olumsuz olmayabilir.

Çeşitli örneklerle konuyu pekiştirelim;

why don’t you ever call me Beni neden hiç aramıyorsun? Isn’t she the one who lost her wallet in the store yesterday? O dun mağazada cüzdanını kaybeden kadın değil mi? Don’t you want a new laptop too? Send de yeni bir laptop istemiyor musun? Doesn’t she always come home first? O you zaman eve ilk gelmiyor mu? Doesn’t our brother look just like our grandfather? Kardeşimiz tıpkı dedemize benzemiyor mu? Doesn’t he know that if he fails his exam, it’s not the end of the world? Sınavını geçememesinin dünyanın sonu olmadığını bilmiyor mu? Doesn’t our mother look very tired these days? Anneiz bugünlerde çok yorgun görünmüyor mu? Why don’t you come with me in the morning? Neden benimle sabah koşularına gelmiyorsun? Don’t they have a weekly meeting on Friday? Cuma günleri haftalık toplantıları yok mu? Why doesn’t she like to watch series with you? i thought you were around Neden seninle dizi izlemeyi sevmiyor? Ben ikinizin yakın olduğunu sanıyordum.

İngilizcede Do ve Does Kullanımı ile Olumlu Cümle Örnekleri

Soru cümleleri örneklerini inceledikten sonra bir de do ve does ile İngilizce geniş zamanda nasıl olumlu cümle kullanılır örneklerle pekiştirelim;

He does everything to make us feel good in life. O hayatta bizi rahat hissettirmek için your şeyi yapıyor. She does everything to make him happy, she is a codependent person. O en küçük şeyi bile onu mutlu etmek için yapıyor, karşılıklı bağımlı bir insan. Of course I want new glasses because I can no longer see with them. Tabi ki de yeni bir gözlük istiyorum çünku artık bunlarla göremiyorum. They do what they want, doesn’t bother them. İstediklerini yapıyorlar, onları rahatsız etme. We are aware that we can do better. Daha iyisini yapabileceğimizin farkındayız. I run in the morning. Sabahları koşuyorum. They want to visit you in your free time. Boş zamanlarında seni ziyaret etmek istiyorlar. She does it on purpose to break your heart I think. Bence bunu bilerek senin kalbini kırmak için yapıyor. He does it every morning, it’s his routine. Bunu her sabah yapar, bu onun rutini. They love each other, as you can see from their eyes. Onlar birbirini seviyor, gözlerinden de anlaşılabileceği gibi.

İngilizcede Do ve Does Kullanımı ile Olumsuz Cümle Örnekleri

Do ve do fiilleri ile olumsuz cümle örneklerine bakalım;

She doesn’t like cooking a meal for you every day. O her gün sana yemek hazırlamayı sevmiyor. As far as I know, they don’t talk much. Bildiğim kadarıyla onlar çok konuşmuyor. I don’t like being called rich because people like to judge you by looks alone. Zengin olarak anılmaktan hoşlanmıyorum, çünkü insanlar tek bakışta yargılamayı seviyorlar. My sister doesn’t play with other kids in the neighborhood. Kardeşim mahalledeki diğer çocuklarla oynamıyor. Her mother doesn’t pick her up from school like ours does. Onun annesi bizimki gibi gelip onu okuldan almıyor. He told me that he doesn’t like his new job. Bana yeni işinden hoşlanmadığını söyledi. They didn’t deserve that. Onlar bunu hak etmiyor. I don’t eat meat, I’m going vegetarian. Et yemeyi sevmiyorum, vejeteryan olacağım. Ayşe doesn’t like sitting in class with Sıla because she said she talks too much. Ayşe sınıfta Sıla ile oturmayı sevmiyor çünkü çok konuştuğunu söyledi. He doesn’t like horror movies. O korku filmlerini sevmiyor.

İngilizcede Do ve Does Yardımcı Filler midir?

İngilizcedeki yardımcı fiiller primary ve modals olamak üzere ikiye ayrılır.

Primary

am, is, are

would have

do, does

was, were

did

would have

modal

allowed to

Could

Will

Want

Should

Can

Could

Got to

Should

Daha detaylı konu için yardımcı fiiller konu anlatımını inceleyebilirsiniz.

İngilizcede kullanılan yardımcı fiillerden (auxiliary verbs) biri de do/does’dır. Bo ve does primary yardımcı fiiller kategorisine girer ve kullanıldığında cümlenin yapı taşını oluşturur. Do/does yardımcı fiili bazen tek başına kullanıldığında da bir anlam verir ve Türkçesi “yapmak” olarak geçer. Ama yardımcı fiil olarak kullanıldığında cümledeki diğer fiili tamamlayıcı nitelikte olurlar, cümleyi kurmak için ona ihtiyacınız vardır.

Do ve does’ın yardımcı fiil olarak kullanıldığı durumları inceleyelim;

Bir cümleyi olumsuz yapmak istediğimizde

Do/does yardımcı fiili özneden sonra ve ana fiilden önce not eki getirilerek kullanılır.

She doesn’t like playing the piano. Piyano çalmayı sevmiyor.

Soru cümlesi oluştururken

Do ve do soru cümlesi olultururken cümle başında kullanılır.

Do you like drinking coffee? Kahve içmeyi sever misin?

Ana fiili tekrarlamak yerine bir sonrakinde do/does yardımcı fiili kullanılır

Jane sings better than Sarah. Jane Sarah’dan daha iyi şarkı söylüyor.

Son olarak da cümledeki eylemi vulgarken kullanılabilir

I want to get better grades but I have no motivation. Ben de yüksek notlar almak istiyorum ama motivasyonum yok.

İngilizcede Do ve Does ile Cümle Yapısı Tablosu

+ Affirmative (Olumlu cümle) – Negative (Olumsuz cümle) ? Question (Soru Cümlesi) I’m going I’m not going Am I going? you go you don’t go are you going? He’s going He’s not going Is he going? She goes She doesn’t go Does she go? It works It doesn’t work Does it work? we’re going we’re not going are we going? They go They don’t go Are they going?

İngilizcede Do ve Does Nerelerde Kullanılır?

Do ve does’ın İngilizcede yardımcı fiil olarak kullanıldığını daha önce belirttik. Şimdi de sırayla do ve does konu anlatımı olarak nerelerde kullanılabileceğini inceleyelim;

1.Gerçekleri Belirtirken Do ve Does Kullanımı

Belli bir gerçeği ya da bilimsel gerçekleri geniş zaman kalıbında aktarırken cümlede do ve does yardımcı fiili kullanılabilir. Örneklerle inceleyelim;

The sun doesn’t revolve around the earth like they used to think, but the earth and other planets revolve around the sun and this is called heliocentrism. Daha önceden inanılanın aksine Güneş Dünyanın etrafında dönmez, ama Dünya ve diğer gezegenler Güneş’in etrafında döner ve buna Güneş Merkezlilik denir.

Velocity and speed create a difference between the speed at which something is moving and its direction. Hız ve sürat bir şeyin ne kadar hızlı olduğu ve onun yönü arasında bir fark oluşturur.

2. Alişkanlıkları Belirtirken Do ve Does Kullanımı

Genellikle yaptığımız alışkanlıkları ve rutinlerimizden bahsederken de geniş zaman yapısında do ve does yardımcı fiilini kullanabiliriz;

I do yoga every day. Your gün yoga yaparım.

I make puzzles for my wall whenever I have some free time. Ne zaman boş bir zamanım olsa duvarım için puzzlelar yaparım.

She writes her texts on her laptop in the morning. Sabahlarını yazı işlerini laptopunda yapar.

3. Sevilen ve Sevilmeyen Durumları Belirtirken Do ve Does Kullanımı

Sevdiğimiz ya da sevmediğimiz şeylerden bahsederken do ve does kullanılabilir.

She doesn’t like to go for a walk in the morning, but she loves to run in the evening. Sabahları yürüyüşe çıkmayı sevmez ama akşamları koşmayı sever.

I like to drink coffee in the morning. Sabahları kahve içmeyi severim.

Bu cümlede kullanılan do yardımcı fiili love fiilini vurgulamak amacıyla kullanılmıştır. Olumlu cümlede kullanılmasa da anlam değişmez.

4. Doğa Kanunlarını Belirtmek için Do ve Does Kullanımı

Bu kullanımı en başta bahsettiğimiz bilimsel gerçekler ve genel geçer bilgileri söylemek için kullanılmasıyla aynı durumdur;

Herbivorous animals do not eat meat, they have only adapted to eating plant matter. Otçul hayvanlar et yemez, onlar sadece bitki yemeye adapte olmuşlardır.

The only letter not on the periodic table is J. Periyodik tabloda olmayan tek harf J’dir.

İngilizcede Do ve Does Biçimleri

İngilizcede kullanılan do ve does yardımcı fiilinin olumsuz kullanım biçimi do not/ don’t ve does not/ does not olarak değişmektedir.

1. I haven’t

Do ve do yardımcı fiilinin olumsuz halinin kısaltılmış biçimde kullanımıdır.

I don’t like eating fish. Balik yemeyi sevmem.

She doesn’t share her room with her little sister. Odasını küçük kız kardeşiyle paylaşmıyor.

They don’t go to the restaurant around the corner because they say their food used to be terrible. Köşedeki o restoranta gitmiyorlar çünkü bir kere yemeklerinin çok kötü olduğunu söylediler.

2. Doesn’t Doesn’t

Do ve do yardımcı fiilinin kısaltılmamış olumsuz kullanım halidir. Genellikle emir cümlesi oluştururken not cümle başına getirilerek kullanımı yaygındır.

Do not enter the room when the door is closed. Eğer kapı kapalıysa odaya girme.

She doesn’t like her new office. Yeni ofisini beğenmiyor.

Do not disturb. Rahatsız etmeyin.

Do ve Does Geçmiş Zaman Hali Nedir?

Past tense yani Basit geçmiş zamanda do yardımcı fiili tat olarak kullanılır. Olumsuz cümlelerde did not/ does not olarak, soru cümlelerinde iste cümle başına did getirilerek kullanılır.

Past tense konusunu daya detaylı öğrenmek için ilgili makalemizi inceleyebilirsiniz.

I cleaned the house while you were at work. Sen işteyken ben evi temizledim.

She didn’t come to the meeting yesterday. O dünku toplantıya gelmedi.

Did you drink coffee today? Bugün kahve içtin mi?

Do ve Does’ın “Did+Mastar Fiil” Şeklinde Kullanımı

Bu kullanımda tat yardımcı fiilinden sonra gelen ana fiil mastar halinde kullanılır. Did kullanıldığı için cümle geçmiş zamandır ve aynı zamanda ana fiili vurgulayan bir niteliktedir.

İngilizce do ve does fiilinin geçmiş hali did ve did not ile cümle örneklerini inceleyerek konuyu pekiştirelim.

I wore the dress last night. Dün gece o elbiseyi giydim.

She cleaned her room all by herself without my help. O odasını benden yardım almadan tamamen kendisi temizledi.

You bought a new car last week. Geçen hafta yeni bir araba aldılar.

My brother gave me the address before he went out. Kardeşim dışarı çıkmadan önce bana adresi verdi.

I liked my new bike. Yeni bisikletimi beğendim.

İngilizcede Simple Present Time (Geniş Zaman) Kullanımı

İngilizcede do ve does yardımcı fiili geniş zamanda kullanılır. Değişmeyen ve hep geçerli olan ya da genel şeylerden bahsederken kullanılan bu zaman kipi ile birlikte yardımcı fiilimiz geçmiş zamanda did olmaktadır ve sadece geçmiş zamanda olan bir şeyi belirtmek için kullanılır.

İngilizce Zamanlar konusunu daha detaylı incelemek için ilgili makalemizi inceleyebilirsiniz.

Aradaki anlam farkını iki soru cümlesi örneği ile inceleyelim;

do you live in paris Paris’te mi yaşıyorsun?

did you live in paris Paris’te yaşadın mı?

İngilizce Geniş Zaman -Simple Present Tense (do-does)

Simple Present Tense Türkçe’deki “Geniş Zaman”ın karşılığıdır. Herzaman geçerli olan, değişmeyen olayları ve durumları belirtmek için kullanılır. “severim”, “oynarım”, “yaparım”, “giderim”, gibi anlamlar qatar. Yardımcı fiil olarak “do” ve “does” kullanılır. Ancak olumlu cümlelerde yardımcı fiil kullanılmaz. Sadece olumsuz ve soru cümlelerinde kullanılır. Fil birinci haldedir. Üçüncü tekil şahıslarda (he, she, it) için “makes” yardımcı fiili kullanılır. Diğer öznelerde (I, you, we, they) is “do” yardımcı fiili kullanılır.

Aşağıdaki değişken cümleler örnek birer Sürekli geçmiş zaman cümlesidir:

İngilizce Geniş zaman konusunu burada resimler, oyunlar, alıştırmalar, örnekler ve diyaloglar ile özel ders formatında öğrenebilirsiniz. Ama öncelikle aşağıda sade bir dil ile ve detaylıca anlatılan Geniş zaman (Simple Present Tense) konusunu güzelce öğrenin. Arkasından bu sayfanın aşağısında bulacağınız diğer oyunlar ve alıştırmaları yapmak zevkli ve kolay olacaktır.

İngilizce Geniş zamanda yardımcı fiilleri “do” ve “makes” dır. “He, She, It” için “makes” kullanılırken “I, You, We They” için “makes” kullanılır. Olumsuz cümlelerde “don’t do” yada “don’t do” şeklinde kullanılır. Kısa halleri ise “not” yada “not” şeklindedir. Soru cümlelerinde ise “do” / “does” cümle başına alınır.

You like pizza. (Onlar Pizza Sever.)

Pizza. (Onlar Pizza Sever.) They don’t like pizza. (Onlar Pizza Sevmez.)

like pizza. (Onlar pizza sevmez.) Do you like pizza? (Onlar Pizza Sever Mi?)

⬤ Olumlu cümleler Geniş zamanda nasıl yapılır?

Olumlu bir Geniş zaman (Simple present tense) cümlesinde fiil önüne herhangi bir yardımcı fiil konmaz. Bu tuhaf gelebilir. Çünku biliyoruz ki fiilin önüne gelen yardımcı fiiller cümlenin zamanını anlamamıza yardımcı oluyor. Oysa burada fiil tek başınadır. Ayrıca öznelerden “He, She, It” için olumlu cümlelerde fiilin sonuna “-s” eki eklenir. Fiilin sonuna gelen bu “-s” takısı çoğu zaman isimlerin sonuna gelip onları çoğul yapan “-s” çoğul eki ile karıştırılır. Ancak burada fiile eklenen “-s” eki kesinlikle “-ler, lar” değildir. Türkçe’de anlamı yoktur.

➔ Olumlu yapı örnek cümleler:

I like pizza. (Pizza severim.)

We go to Istanbul every summer. (Biz her yaz İstanbul’a gideriz.)

She speaks three languages. (O üç dil konuşur.)

Lions eat meat. (Aslanlar et al.)

Oliver goes to school. (Oliver okula yürür.)

They play computer games. (Onlar bilgisayar oyunları oynar.)

Maria reads books every evening. (Maria her gece kitap okur.)

✎ NOT:

“have” kelimesinin “-s” almış hali “has” şeklindedir.

she has breakfast (O kahvaltı yapar.)

She doesn’t eat breakfast. (O kahvaltı yapmaz.) – “makes” kullanıldığı için fiildeki “-s” eki düştü.

does she have breakfast (O kahvaltı yapar mi?)

✎ NOT: Olumlu cümlelerde Özne “He, She It” olduğunda fiile eklenen “-s” takısı bazen “-es” yada “-ies” şeklinde de görülebilir. Bunun nedeni ise şöyledir:

s, ss, sh, ch, x, o ile biten fiillerde fiile “-es” eklenir.

brush, kiss, catch, fix, goes, makes vb.

brush, kiss, catch, fix, walk, power vb sonu “-y” ile biten ve bu harf öncesinde sessiz bir harf olduğunda önce “-y” kalkar ve “-ies” eklenir.

try > try, fly > fly, carry > carry vb.

⬤ Olumsuz cümleler Geniş zamanda nasıl yapılır?

Geniş zaman (Simple Present Tense) bir cümleyi olumsuz yaparken “do” “does” yardımcı fiilleri ile beraber “not” kullanırız. Kısaca “not” yada “not” şeklinde kullanılır.

➔ Olumsuz yapı örnek cümleler:

I don’t like cigarettes. (Ben Sigara Sevmem.)

Sarah doesn’t need help. (Sarah Yardıma Ihtiyaç Duymaz.)

He doesn’t forget names. (O isimleri unutmaz.)

You don’t go out alone. (Onlar tek başına dışarı çıkmazlar.)

⬤ Soru cümleleri Geniş zamanda nasıl yapılır?

Geniş zaman soru cümleleri “makes” “makes” yardımcı fiilinin özneden önce getirilmesi ile yapılır. Wh- soruları dediğimiz bilgi sorularında da bu durum geçerlidir.

➔ Soru yapısı örnek cümleler:

do you like lemonade (Limonata Sever Misin?)

Is she keeping it a secret? (O sir tutar mi?)

where do you live (Nerede yaşarsın/yaşıyorsun?)

Why is Molly wearing pink dresses? (Molly neden pembe elbiseler giyer?)

➔ Örnek cümleler:

(+) You like basketball. (Onlar Basketball Sever.)

(-) You don’t like basketball. (Onlar Basketbol Sevmez.)

(?) Do you like basketball? (Onlar Basketball Sever Mi?)

(?) What do you like? (Onlar ne sever?)

(+) He likes basketball. (O basket, separate.)

(-) He doesn’t like basketball. (O Basketbol Sevmez.)

(?) Does he like basketball? (O Basketball Sever Mi?)

(?) What does he like? (O no sever?)

⬤ Cümle yapıları Geniş zamanda nasıldır?

Olumlu, olumsuz ve soru cümlelerinin present simple tense yani İngilizce Geniş zaman şekli aşağıdaki tabloda olduğu gibidir.

Simple Present Cümle Yapısı Tablosu (+) Olumlu cümleler (-) Olumsuz cümleler (?) Soru cümleleri I like. I do not like. I like? you like You do not like. Would you like? he likes He does not like. Skinny? She liked. She does not like. Like her? it likes I don’t like it. Likes this? We like. We don’t like. do we like you like. you don’t like. Would you like?

⬤ Simple Present (Geniş zaman) kullanım yerleri konu anlatımı

Şimdi Geniş zaman (Simple Present Tense) konu anlatımına kullanım yerlerini ve sıklık zarflarını öğrenerek örnekler ile devam edelim.

⬤ Nerelerde kullanılır?

⬤ 1- Gerçekler veya genellemeler.

Geçmişte, bugün ve gelecte konuşan kişinin açısından doğruluğunu hiç kaybetmeyen olaylar ve durumlar için kullanılır.

➔ Örnek cümleler:

The people of this village need food. (Bu köyde insanlar yiyeceğe ihtiyaç duyu)

A lot of wind blows here. (Rüzgar burada çok eser.)

Trains carry many passengers. (Trenler çok yolcu taşır.)

Smartphones cause some health problems. (Akıllı telefonlar bazı sağlık sorunlarına sebep olur.)

⬤ 2- Alışkanlıkları belirtmek için kullanılır.

Sürekli yapageldiğimiz işleri ve alışkanlıkları simple present ile belirtiriz.

➔ Örnek cümleler:

I get up at 8 a.m. every day. (Your gün saat 8’de kalkarım.)

do you drink coffee every day (your gün kahve içer misin?)

She always brushes her teeth. (O herzaman dişlerini fırçalar.)

Leo plays the guitar in his room. (Leo gitarını odasında çalar.)

⬤ 3- Sevdiğimiz ve sevmediğimiz şeyleri belirtmek için kullanılır.

Sevdiğimiz yada sevmediğimiz şeyleri belirtmek için “like (hoşlanmak)”, “love (sevmek)”, “hate (nefret etmek)”, “dislike (sevmemek)”, “enjoy (keyfini çıkarmak)” gibi fiiller kullanılır.

➔ Örnek cümleler:

i love ice cream (Dondurmayı severim.)

do you like chess (Satranç Sever Misin?)

she hates lies (O Yalandan Nefret Eder.)

Sandra doesn’t like tea with sugar. (Sandra çayı şekerli sevmez.)

We like to swim. (Biz yuzmeyi severiz.)

I don’t like cold weather. (Soğuk havayı sevmem)

⬤ 4- Doğa kanunlarını belirtmek için kullanılır.

Herzaman aynı şekilde gerçekleştiği için doğa olayları da Simple Present Tense (geniş zaman) ile ifade edilir.

➔ Örnek cümleler:

Water boils at 100 degrees. (Su 100 resolves Kaynar.)

The earth rotates 360º every day. (Dünya hergün 360 derece doner kebab.)

Lions don’t eat grass. (Aslanlar ot yemez.)

Plants give us oxygen. (Bitkiler bize oksijen verir.)

Pandas live in China. (Pandalar Çin’de yaşar.)

⬤ 5- Şimdiki zamanda kullanılamayan fiiller ile kullanılır.

İngilizce’de bazı fiiller “-ing” ekini almazlar. Bu durumda bu fiilleri İngilizce’deki şimdiki zaman formatında kullanamayız. Oysa “-ing” eki ile şimdiki zamanı belirtir ve “-yor” anlamı katarız. Buna göre “to want” (istemek) kelimesini “to want” şeklinde görmezsiniz. İşte bu tür fiillere “istiyorum” kelimesi gibi şimdiki zaman anlamı vermek istesek de mecburen geniş zamanda (simple present tense) ile ifade ederiz.

Bu Filler believe (inanmak), know (bilmek), remember (hatırlamak), understand (anlamak), need (ihtiyaç duymak), hate (nefret etmek), like (hoşlanmak), love (sevmek), prefer (tercih etmek) , want (istemek), feel (hissetmek), mean (demek istemek) vb.

➔ Örnek cümleler:

i know the answer (Cevabi biliyorum.)

i want some sugar (Birza şeker istiyorum.)

Brian is cold. (Brian üşüyor/soğuk hissediyor.)

I don’t remember her name. (Onun adını hatırlamıyorum.)

Do you understand? (Anlıyor musun?)

I love you. (Seni seviyorum.)

They prefer coffee. (Onlar kahveyi tercih ederler)

⬤ 6- Hikaye gibi olay anlatımlarında kullanılır.

Olay anlatımlarında hikayeleme yaparken simple present tense kullanırız.

➔ Örnek cümleler:

The man opens the door and slowly walks out. He looks around carefully. Then he sees a little cat under the tree. He grabs it and says, “Oh. Are you hungry?”

(Adam kapıyı açar ve yavaşça dışarı çıkar. Etrafa dikatlice bakar. Sonra ağacın altında küçük bir kedi görür. Onu tutar ve “O. Aç mısın?” der.)

⬤ 7- Çizelgeye göre gerçekleşen olayları belirtmek için kullanılır.

Bir tablo yada çizelge planına göre gerçekleşen olaylar da simple present ile belirtilir.

➔ Örnek cümleler:

The train leaves at 9am. (Tren saat 9’da ayrılır/yola çıkar.)

Movies start at 8.30 (Movie Saat 8.30’da başlar.)

The bus arrives at 6pm. (Otobüs saat 6’da ulaşır.)

English lessons start at 10:30 am. (İngilizce dersi saat 10.30’da başlar)

⬤ 8- Bazi bağlaçlarla beraber kullanılır.

Simple Present bazı bağlaçlara bağlanarak başka cümleler ile birleşebilir. “before(önce), after(sonra), when(-dığı zaman)” gibi bağlaçlarla kullanılır.

➔ Örnek cümleler:

I find the doors open when I arrive. (Ben ulaştığım zaman kapıları açık bulurum.)

She brushes her teeth before going to bed. (O yatmadan önce dişlerini fırçalar.)

If I see a snake, I run away. (Bir yılan gördüğümde kaçarım.)

✎ NOT: Bu tür cümlelerin Türkçe’anlamındaki değişime dikkat edin. Mesela “When I arrive” ifadesi “Ben ulaşırım dığımda.” gibi ifade edilmez. Bunun yerine “Ben ulaştığımda/ Ulaşınca” dendiğinde dikkat edin. Aynı şekilde “After I saw you” ifadesi de “Seni görürüm sonra” şeklinde değil “Seni gördükten sonra” şeklinde ifade edildiğine dikkat edin.

İngilizce Simple Present Tense yani geniş zaman’ın farklı kullanımları olduğunu gördünüz. Dikkat ederseniz bu kadar çok kullanım özelliği olsa da hepsinin genel olarak devamlı, değişmeyen, genel olaylar olduğu anlaşılıyor. Zaten Türkçe’de “geniş zaman” diyerek bu kapsayıcı anlam ifade ediliyor. Çünkü hem geçmişte, hem şimdi, hem de gelelekte geçerli olan genel olay ve durumlar ifade edilir.

⬤ Sıklık zarfları (adverbs of frequency)

Sıklık zarfları (adverbs of frequency) nedir?

Present simple sürekli yapılan eylemleri belirttiği için bu yapılan işlerin yapılma sıklığını söylemek gerekebilir. Bu durumda sıklık zarfları (adverbs of frequency) den kelimeleri kullanırız. Bu kelimeler fiilden hemen Önce kullanılır. Bir çoğu yakın anlamda olduğundan birbirinin yerine kullanılabilir. Bu sıklık zarfları (adverbs of frequency) listi şöyledir:

⬤ List halinde sıklık zarfları (adverbs of frequency):

always: herzaman

usually: genellikle, çoğunlukla

general / normally: genellikle

often / frequently: sıksık

sometimes: bold

occasionally: ara sıra

rare: seyrek olarak

rare : ender olarak

almost never : neredeyse hiç

never: hiç, asla

➔ Sıklık zarfları (adverbs of frequency) Örnek cümleler

Sıklık zarflarının kullanımı ile ilgili aşağıdaki örnekleri inceleyerek benzerlerini yapmaya çalışın.

I often eat eggs for breakfast. (Kahvaltıda sıksık yumurta yerim.)

i never smoke (Ben hiç sigara içmem.)

Lisa always walks to school. (Liza herzaman okula yürür.)

Do you usually get up early? (Genellikle recognize kalkar mısın?)

“Thank you” is almost never said. (Neredeyse hiç “Teşekkürler” Demezsin.)

They don’t usually go out for dinner. (Onlar genellikle akşam yemeği için dişarı çıkmazlar.)

My father often forgets my birthday.

I usually have breakfast before I go out. (Dışarı çıkmadan önce genellikle kahvaltı yaparım.)

✎ NOT:

“Usually, often, frequently, sometimes, occasionally” cümle başına getirilebilir.

Sometimes I play computer games. (Bazen bilgisayar oyunları oynarım.)

I usually put salt on my food. (Genellikle yemeklerime tuz koyarım.)

I usually read books in my bed. (Genellikle yatağımda kitap okurum.)

⬤ Kelime ezber kartları ile Sıklık zarflarını (adverbs of frequency) öğrenin

Aşağıda üzerinde İngilizce sıklık zarflarını (adverbs of frequency) olan kartlar göreceksiniz. Anlamını tahmin edin ve cevabı görmek için karta dokunun.

rarely ender olarak

usually genellikle

never hiç, asla

rare seyrek olarak

usually genellikle, çoğunlukla

generally general

often sıksık

sometimes bold

occasionally ara sıra

often sıksık

always heartaman

hardly ever neredeyse hiç

⬤ Zaman zarfları olarak simple present için ne kullanılır?

Zaman zarfları olarak İngilizce geniş zamanda every (kelimesi) kullanılır.

every day (your gün), every week (your hafta), every year (your yıl)

➔ Örnek cümleler:

I play soccer every weekend. (Your Haftasonu futbol oynarım.)

We go on vacation every summer. (Your Yaz Tatile Gideriz.)

She gets up late every day. (O hergün geç kalkar.)

Ayrıca once (bird defa), twice (iki defa), three times (üç defa, üç kere) ifadeleri de kullanılır.

I go to the cinema once a month. (Ayda bir sinemaya giderim.)

She goes out with her friends twice a week. (O arkadaşları ile haftada iki defa dişarı gider.)

I call my son at least 3 times a day. (Oğlumu günde en az üç defa ararim.)

Ayrıca Mondays (pazartesileri), weekends (hafta sonları), mornings (sabahları) gibi çoğul ifade şeklinde zaman zarfları kullanılabilir.

I call my grandparents on Saturdays. (Cumartesileri büyük anne ve büyükbabamı ararim.)

In the evening I take a taxi home. (Akşamları eve geri gitmek için taksi çağırırım.)

⬤ “am, is, should” yani “be” fiili nedir?

Herkesin bildiği meşhur “am, is, are” konusu da aslında İngilizce geniş zaman (simple present tense) konusudur. Kullanımı şöyledir: Bildiğimiz gibi Türkçe’de isim cümleleri ve fiil cümleleri vardır. İçinde fiil (eylem) olan cümleye fiil cümlesi denir. İçinde fiil olmayan cümlelere de isim cümleleri denir.

Buna göre içinde fiil olan cümleleri yukarıda detaylı anlatıldığı gibi “to do, does” yardımcı fiilleri ile ifade ederiz. İçinde fiil olmayan cümleleri ise “to be” fiili dediğimiz “am, is, are” ile ifade ederiz. Bu tür cümleler olay ve hareket belirtmezler sadece durum belitirler.

⬤ I live in Bursa. (Ben Bursa’da yaşarım/yaşıyorum.) – Fiil cümlesidir. Yaşamak (live) fiili kullanılmıştır.

I in Bursa. (Ben Bursa’da yaşarım/yaşıyorum.) – Fiil cümlesidir. Yaşamak (live) fiili kullanılmıştır. ⬤ I am in Bursa. (Ben Bursa’dayım.) – İsim cümlesidir. Bu cümle içinde hareket, eylem belirten bir fiil yoktur. Dolayısıyla “bin” kullanıldı. Bu durum “to be fiili” olarak adlandırılır.

➔ Fiil cümlesi örnekleri (power, power)

Saleh works in the hospital. (Salih hastanede çalışır/çalışıyor.)

Salih doesn’t work in the hospital. (Salih hastanede çalışmaz.)

Does Saleh work in the hospital? (Salih hastanede çalışır mi?/ çalışıyor mu?)

Where does Saleh work? (Salih nerede çalışır?/çalışıyor?)

➔ İsim cümlesi örnekleri (am,is,are)

Saleh is in the hospital. (Salih Hastanede.)

Salih is not in the hospital. (Salih hastanede degil.)

Is Salih in the hospital? (Salih hastanede mi?)

Where is Saleh? (Salih nerede?)

⬤ Sınıf içinde Geniş zaman (simple present tense) konusu nasıl öğretilebilir?

İster tek başınıza ister sınıf içinde Geniş zaman (present simple) konusunu aşağıdaki oyun ve alıştırmalar ile rahatlıkla pekiştirebilirsiniz. Okul içinde sınıf içi etkinlik olarak Cümle kurma oyunu, resimli örnek cümleler, İngilizce çeviri alıştırmaları ve daha pek çok interaktif çalışma için aşağıdaki etkinlikler sizin için hazırlandı. İsterseniz etkileşimli boşluk doldurma alıştırmaları yada kelime oluşturma alıştırması gibi diğer etkinlikler için Sürekli geçmiş zaman kategori sayfasına buraya tıklayarak gidebilirsiniz. İngilizce konu anlatımı için Present simple explanation and examples bağlantısına tıklayabilirsiniz.

⬤ Resimler ve cümlelerle Geniş zaman konusunu öğrenin.

Aşağıda Geniş zaman (simple present tense) konusu ile ilgili resimler ve bu resimler hakkında cümleler göreceksiniz. Yön düğmeleriyle diğer resimlere geçerek yeni resimler ve yeni cümleler görebilirsiniz. Bu alıştırma ile resimler hakkında siz de konuşmaya çalışın.

⬤ Diyalog (konuşma) örnekleriyle Geniş zaman konusunu öğrenin

Aşağıda İngilizce Geniş zaman (Simple Present Tense) konusu ile ilgili bir diyalog göreceksiniz. Bu diyaloğu okuyarak sizde benzerlerini yapmaya çalışın.

Do you go on vacation every summer? Yes. I do. I like summer vacation very much. Where do you go for holiday? Actually, I don’t go to the sea. I like camping in the mountains. For real? where are you going camping It is up to us. We usually make up our minds before we go. If you want you can join us. Why not?

⬤ İngilizce-Türkçe çeviri yaparak Geniş zaman konusunu öğrenin

Aşağıda üzerinde İngilizce cümleler olan kartlar göreceksiniz. Önce bu cümlelerin anlamlarını tahmin edin. Sonra doğru cevabı görnek için ortadaki düğmeye tıklayın. Bu İngilizce çeviri alıştırması okuma becerinizin de gelişmesini sağlayacaktır.

Türkçesi

Türkçesi

Türkçesi

Türkçesi

Türkçesi

Türkçesi

⬤ Cümle kurma oyunu ile Geniş zaman konusunu alıştırmalar ile öğrenin

Bu oyunda verilen kelimelerden cümle kurmalısınız. Önce üstteki Türkçe cümleyi okuyun ve altındaki İngilizce kelimelere sırayla tıklayarak cümlenin İngilizcesini oluşturun. Her cümle için 4 yanlış yapma hakkınız var. Sağ ve sol oklar yardımıyla yeni cümlelere geçebilirsiniz.

⬤ Örnek cümleler ile İngilizce Geniş zamanı (Simple Present Tense) öğrenin

İngilizce Geniş zaman (Simple Present Tense) ile ilgili 10 tane örnek cümle aşağıda verilmiştir. Olumlu, olumsuz ve soru cümlelerinden oluşan bu örnekleri okuyarak benzer cümeleler yapmaya çalışabilirsiniz.

Related searches to do does dont doesnt konu anlatımı

Information related to the topic do does dont doesnt konu anlatımı

Here are the search results of the thread do does dont doesnt konu anlatımı from Bing. You can read more if you want.


You have just come across an article on the topic do does dont doesnt konu anlatımı. If you found this article useful, please share it. Thank you very much.

Leave a Comment